Palmunlehdet vasten sinistä taivasta

Vastuullinen matkailu FAQ

Hotellit

Miten matkailuala edistää yhteiskuntavastuuta hotelleissa?

Matkailu vaikuttaa matkakohteiden ympäristöön, mutta myös alueilla asuviin ihmisiin. Tjäreborg on yhdessä muiden Nordic Leisure Travel Group -konsernin matkanjärjestäjien kanssa sopinut näistä yhteiskuntavastuun painopistealueista:

  • Työehdot
  • Lapsityö
  • Ympäristö
  • Lastensuojelu

Tjäreborg seuraa näiden yhteiskuntavastuun osa-alueiden toteutumista hotellisopimusten kautta, joihin sisältyy ehtopykälät koskien ympäristöä, lapsiseksiturismia ja työehtoja. Myös Travelife kehittää ja tarjoaa meille työkaluja hotellien vastuullisen toimintatavan kehittämiseen.

Järjestävätkö matkakohteiden hotellit henkilökunnalleen yhteiskuntavastuuseen liittyvää koulutusta?

Hotellit, joiden kanssa Tjäreborg tekee yhteistyötä, ovat itsenäisiä yrityksiä, joita johdetaan paikallisesti. Siten myös koulutuksista päätetään paikallisesti. Konsernimme omistamissa sekä franchising-periaatteella toimivissa hotelleissa meillä on parhaimmat mahdollisuudet vaikuttaa hotellin päivittäiseen toimintaan.

Miten matkanjärjestäjät huolehtivat siitä, että hotellit ja muut alihankkijat noudattavat asetettuja eettisiä ohjeita?

Kaikki alihankkijamme sitoutuvat toimintatapoihimme allekirjoittamalla sopimuksen. Seuranta tapahtuu tavanomaisen sopimusseurannan yhteydessä. Tjäreborg ja monet muutkin Suomessa toimivat matkanjärjestäjät luottavat myös riippumattomien ulkopuolisten tahojen, kuten Travelifen, suorittamiin arviointeihin.

Osallistuuko Tjäreborg keskusteluihin paikallisten järjestöjen ja ammattiyhdistysten kanssa esimerkiksi työehdoista hotelleissa?

Teemme yhteistyötä noin 1 500 hotellin kanssa ympäri maailmaa ja luonnollisesti kaikkien niiden yksityiskohtainen seuranta on vaikeaa. Siksi työskentelemme erityisesti suurimmissa hotelleissamme Travelifen kanssa, joka suorittaa puolueettomia arviointeja. Kaikkiin hotellisopimuksiimme sisältyy myös sosiaalisesti vastuullista toimintaa kuten työehtoja, järjestäytymisvapautta ja minimipalkkoja koskevia ehtoja.

Mikä on Travelife?

Travelife on riippumaton järjestö, jonka toimintaa tukevat kaikki suuret eurooppalaiset matkanjärjestäjät. Järjestön tarkoituksena on jakaa kestävän matkailun parhaita käytäntöjä ja tarjota työkaluja ja mittareita vastuulliseen toimintatapaan.

Lue lisää Travelifesta

Miten löydän ympäristömerkityt hotellit Tjäreborgin nettisivuilta?

Kaikki Travelife-sertifioidut hotellit on listattu täällä.

Löydät kaikki ympäristömerkityt hotellit helposti käyttämällä Lomahakua. Klikkaa otsikon ”Asuminen” alta kohta ”ympäristömerkitty”.

Miksi Tjäreborg tarjoaa All Inclusive -vaihtoehtoja?

Noin 20 % asiakkaistamme valitsee all inclusiven eli loman hintaan sisältää myös kaikkia ateriat ja juomat. All inclusive -hotelleja on kritisoitu siksi, että kaiken tuoton epäillään karkaavan matkakohteen ja kohdemaan ulkopuolelle. All inclusive -hotelleja on lähes kaikissa lomakohteissa ja suhteellisesti eniten niitä on Egyptissä, Meksikossa ja Karibialla. Vähiten niitä on Thaimaassa ja muissa Aasian kohteissa.

All inclusive -hotellit ovat paikallisesti merkittäviä työllistäjiä. Näissä hotelleissa on usein korkeampi palvelutaso, kuten ympärivuorokautinen huonepalvelu, jolloin työntekijöitäkin on enemmän. Hotellien ravintolat ja niiden keittiöt työllistävät huomattavasti enemmän henkilökuntaa kuin tavallisen hotellin ravintolapalvelut. Myös alihankintana ostettavat palvelut, kuten kuljetukset ja hankinnat, luovat työllistymismahdollisuuksia paikalliselle yhteisölle.

Pienten paikallisten ravintoloiden ja kahviloiden voi olla vaikea menestyä all inclusive -hotellin läheisyydessä. All inclusive -hotelleja on kuitenkin enimmäkseen rakennettu alueille, jossa ei ole valmiiksi ollut tarjontaa ja toimivia palveluja matkailijoiden tarpeisiin. Siten hotelli voi tuoda alueelleen työllistymismahdollisuuksia.

Lentäminen ja ympäristö

Miten paljon lentoliikenne kuormittaa ympäristöä?

Lentämiseen sekä sen ympäristövaikutuksiin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota viime vuosina. Ympäristövaikutuksissa on kiinnitetty huomiota erityisesti lentopolttoaineen palamisessa syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Lentämisellä on kiistatta ympäristövaikutuksia, mutta globaalisti tarkasteltuna lentoliikenteen päästöt muodostavat noin kaksi prosenttia kaikista päästöistä. Ilmastoasiantuntijoiden mukaan tämä luku saattaa nousta kolmeen prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Sähköntuotanto ja maatalous aiheuttavat tällä hetkellä suurimmat päästöt.

Miksi matkanjärjestäjän tilauslento on ympäristöystävällisempi kuin reittilento?

Tilauslentojen hiilidioksidipäästöt per matkustaja ovat noin 30 prosenttia pienemmät kuin reittilennoilla. Tämä johtuu siitä, että tilauslennot ovat yleensä lähes täynnä matkustajia ja lennot ovat yleensä suoria ilman turhia nousuja ja laskuja välipysähdyksillä.

Voinko kompensoida lentomatkastani aiheutuvan hiilidioksidikuorman?

Kyllä, kaikki lentomatkat jotka varaat meiltä on ilmastokompensoitu riippumatta siitä lennätkö omalla Sunclass Airlines -lentoyhtiöllämme tai jollain muulla lentoyhtiöllä.

Miten lentoliikenteen haittavaikutuksia voidaan hallita?

Lentoliikenteen haittavaikutusten hallinta vaatii yhteisiä toimia.

EU:n päätöksellä lentoliikenne on sisältynyt päästökauppajärjestelmään tammikuun 2012 alusta. Järjestelmän mukaisesti lentoyhtiö hankkii päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia. Järjestelmän tavoitteena on edistää lentoliikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja siten täyttää Kioton sopimuksen mukaiset velvoitteet. Noin puolet EU:n kokonaispäästöistä on päästökaupan piirissä.

Yrityksenä suhtaudumme positiivisesti päästökauppajärjestelmän kautta saavutettaviin vähennyksiin kasvihuonekaasupäästöissä. Päästökauppa on näkemyksemme mukaan veroja ja maksuja tehokkaampi keino, sillä se kannustaa kehittämään ja ottamaan käyttöön entistä ympäristöystävällisempiä lentokoneita.

Arvioiden mukaan Euroopan päästöjä voitaisiin vähentää noin 8–13 prosenttia Single European Sky -säädöksien laajemmalla käyttöönotolla. Single European Sky tarkoittaa vapaan reitityksen ilmatilaa Euroopassa eli tehokkaampaa ilmatilan hallintaa, joka mahdollistaisi suoremmat lentoreitit, lyhyemmät lentomatkat ja pienemmän polttoaineen kulutuksen eli pienemmät kasvihuonekaasupäästöt.

Risteilyt

Laskevatko risteilyalukset jätevedet mereen?

Joulukuussa 2014 amerikkalainen ympäristöjärjestö Friends of the Earth julkaisi raportin, jossa se kutsuu risteilyaluksia kelluviksi ympäristökatastrofeiksi. Raportissa syytetään risteilyaluksia mm. käsittelemättömien käymäläjätevesien laskemisesta mereen.

Tjäreborgin yhteistyövarustamot Royal Caribbean International, sen sisaryhtiö Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line sekä Costa Cruises käyttävät kehittyneitä jäteveden käsittelyjärjestelmiä, jotka puhdistavat jäteveden ennen kuin se lasketaan mereen. Puhdistettu jätevesi voidaan laskea mereen yli 12 meripeninkulman päässä rannikosta, luonnollisesti lakeja ja säännöksiä noudattaen.

Risteilyaluksilla olevat puhdistusjärjestelmät on sertifioitu amerikkalaisten tai kansainvälisten säädösten mukaisesti. Yhteistyövarustamomme ovat kansainvälisen risteilyalan järjestön CLIA (Cruise Line International Association) jäseniä, jotka ovat sitoutuneet olemaan laskematta mereen puhdistamatonta käymäläjätevettä (ns. blackwater).

Lisätietoa kunkin yhteistyövarustamomme vastuullisuustyöstä löydät varustamojen verkkosivuilta:

Royal Caribbean
Celebrity Cruises
Costa Cruises
Norwegian Cruiseline

Luonto ja eläimet

Onko Tjäreborgilla retkiä esim. eläinpuistoihin tai delfinarioihin?

Norsuratsastus ja erilaiset näytökset, joissa esiintyy norsuja, on poistettu retkiohjelmastamme jo vuosia sitten. Pyrimme löytämään eläinten hyvinvoinnin kannalta parempia vaihtoehtoja tutustua näihin kiehtoviin eläimiin. Myöskään kohteet, joissa on miekkavalaita tai delfiinejä, eivät kuulu retkiohjelmaamme.

On myös selvästi havaittavissa, että tämän päivän matkailijan kiinnostuksen kohteet ovat muuttuneet. Eläinpuistojen sijaan esimerkiksi paikalliset markkinat ja ruuanvalmistuskurssit ovat kasvattaneet suosiotaan. Tämä näkyy myös Tjäreborgin retkitarjonnassa.

Tietoa Tjäreborgista

Välttämättömät evästeet tekevät verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivustolla navigoinnin ja pääsyn sivuston suojattuihin osioihin. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.
Toiminnalliset evästeet mahdollistavat verkkosivuston ulkoasua tai toimintoja muuttavan tiedon tallentamisen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tekemäsi matkahaut. Näitä tarvitaan sivuston optimaaliseen toimintaan.
Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivuston kanssa, keräämällä ja raportoimalla tietoja.
Markkinointievästeitä käytetään verkkosivustolla kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.