Periaatteemme

Meille on tärkeää olla kestävän kehityksen edelläkävijä matkailualalla.

 • Pyrimme vähentämään matkailun kielteisiä vaikutuksia ja lisäämään myönteisiä.
 • Haluamme markkinoida, toteuttaa ja kehittää matkailua kestävällä ja vastuullisella tavalla.
 • Haluamme vähentää matkailun kielteisiä ympäristövaikutuksia ja noudatamme toiminnassamme aina paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja sekä ohjeistuksia.
 • Vastustamme kaikkea matkailuun liittyvää laitonta tai hyväksikäyttävää toimintaa.
 • Pyrimme aina huomioimaan kestävyysnäkökulman, oli kyse sitten omasta toiminnastamme tai yhteistyöstä paikallisten kumppaniemme kanssa.

Matkailu vaikuttaa niin matkakohteiden ympäristöön kuin paikallisiin asukkaisiinkin. Tjäreborg ja koko Nordic Leisure Travel Group on määrittänyt neljä vastuullisen matkailun periaatetta:

1. Työehdot – Pyrimme osaltamme vaikuttamaan siten, että työehtoihin sisältyy:

 • Ammatillinen järjestäytymisvapaus
 • Minimipalkka
 • Hyvä työympäristö
 • Säännelty työaika

2. Lapsityö – Vastustamme lapsityövoiman käyttöä ja toimimme aina paikallisten lakien mukaan.

3. Ympäristö – Haluamme:

 • Kannustaa yhteistyökumppaneitamme huomioimaan ympäristönäkökohdat toiminnassaan (esimerkiksi energian ja veden kulutus, jätteiden lajittelu ja kemikaalien käyttö).
 • Vähentää jätettä ja hiilidioksidipäästöjä lomakohteissa
 • Vaikuttaa matkailuelinkeinon kestävään ja vastuulliseen kasvuun lomakohteissa
 • Edistää paikallisten tuotteiden ja työvoiman käyttöä

4. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö – Emme hyväksy lasten seksuaalista hyväksikäyttöä missään muodossa ja tuemme sen kriminalisointia. Nordic Leisure Travel Group -konserni ja Tjäreborg ovat sitoutuneet matkailualan yhteiseen lapsiseksiturismia vastustavaan toimintamalliin, joka tunnetaan nimellä ”The Code” (The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism). Tuemme myös ECPAT-järjestöä.
Toimimme tämän toimintamallin kuusikohtaisen ohjeistuksen mukaisesti:

 • Periaatteet ja toimintatavat
 • Henkilökunnan koulutus
 • Tiedottaminen asiakkaille
 • Nollatoleranssi on kirjattu myös kaikkiin hotellisopimuksiin.
 • Tiedottaminen paikallisille yhteistyökumppaneillemme

Periaatteet pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (LOS) ja YK:n työjärjestö ILO:n sopimukseen työehdoista sekä työelämän perusoikeuksista.

Alihankkijat
Nordic Leisure Travel Group -konsernilla on alihankkijoita koskeva ohjeistus, jossa määritellään vähimmäisvaatimukset. Alihankkijoiden tulee noudattaa ja valvoa omassa toiminnassaan näitä vaatimuksia, myös mahdollisten omien alihankkijoidensa osalta. Nordic Leisure Travel Group -konsernilla on oikeus tarkistaa, että ohjeistusta noudatetaan.

Otathan yhteyttä sähköpostitse osoitteella seinfo@ving.se, jos haluat saada ohjeistuksen.

Lisää tietoa Tjäreborgista

Lue kuinka teemme työtä vastuullisen matkailun, matkakohteidemme, asiakastyytyväisyyden sekä turvallisuuden eteen.