Henkilötietokäytäntö

Käyttäjän henkilötiedot

Oy Tjäreborg Ab (”Tjäreborg", ”me”) tietää, kuinka tärkeää yksityisyyden suoja on asiakkaillemme ja verkkosivustojemme käyttäjille. Tämä käytäntö kuvaa mahdollisimman selkeästi ja läpinäkyvästi, miten keräämme, käytämme, näytämme, siirrämme ja säilytämme käyttäjien tietoja, jotta käyttäjät voivat varmistua, että heidän tietonsa ovat turvassa. Tjäreborg käsittelee kaikkia henkilötietoja henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Henkilötietorekisterin pitäjä

Tjäreborg on henkilötietojen käsittelystä tässä sivustossa ja muissa Tjäreborgin ylläpitämissä verkkosivustoissa ja Tjäreborgin mobiilisovelluksessa vastaava rekisterinpitäjä. Oy Tjäreborg Ab kuuluu Thomas Cook -konserniin, ja Thomas Cook Northern Europe AB (TCNE) -yhtiöllä on yleisvastuu konsernin, ja siten myös Tjäreborgin, toiminnasta Pohjoismaissa. TCNE käyttää päätösvaltaa kaikissa konsernin pohjoismaisissa yhtiöissä. Tjäreborgilla on näin ollen oikeutettu etu siirtää henkilötietoja TCNE:lle sisäisiin hallinnollisiin tarkoituksiin sekä asiakkaan henkilötietojen analysoimista varten. Tjäreborg ja TCNE jakavat siis rekisterinpitäjän vastuun. Käyttäjän pääasiallinen yhteystaho on kuitenkin Tjäreborg.

Myös TCNE käsittelee siis Tjäreborgin keräämiä henkilötietoja seuraavassa kerrottuihin tarkoituksiin.

Yhteystiedot

Voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@tjareborg.fi tai kirjeen osoitteeseen Tjäreborg, Urho Kekkosen katu 3 B, 5. krs 00100 Helsinki.

Henkilötietojen kerääminen

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötietoja ovat kaikki elävään luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti liittyvät tiedot. Niitä ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi sellaisina pidetään esimerkiksi varausnumeroita ja salattuja tietoja sekä erilaisia sähköisiä identiteettejä, esimerkiksi IP-osoitteita, jos ne voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön.

Miten keräämme henkilötietoja ja mitä henkilötietoja keräämme?

Tjäreborg kerää henkilötietoja monin tavoin, mutta ensisijaisesti suoraan käyttäjältä.

Varauksen ja matkan aikana kerättävät tiedot

Kun asiakas varaa matkan tjareborg.fi-sivustosta, edustajaltamme tai myymälästämme, keräämme häneltä henkilötiedot tilauksen toteuttamista varten. Tällaisia tietoja ovat kaikkien varaukseen sisältyvien matkustajien nimi, syntymäaika, ikä ja sukupuoli sekä päämatkustajan osoite ja yhteystiedot. Varauksen yhteydessä keräämme myös päämatkustajan maksutiedot.

Jos matkustajien joukossa on lapsia, keräämme myös lapsista edellä kerrotut tiedot.

Kun asiakas toteuttaa matkan meidän kauttamme, keräämme myös matkaa koskevat tiedot. Niitä ovat edellä mainittujen tietojen lisäksi esimerkiksi varausnumero, matkakohde, matkan pituus ja mahdolliset matkan yhteydessä tilatut lisäpalvelut.

Henkilökohtaisen asioimisen yhteydessä kerättävät tiedot

Kun asiakas ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi asiakaspalvelumme kautta, sähköpostitse tai muulla tavoin, keräämme henkilötietoja. Ennen kaikkea keräämme tiedot, joiden avulla voimme vastata asiakkaan kysymykseen tai hoitaa hänen esittämänsä asian. Tällaisia tietoja ovat asiakkaan nimi ja varausnumero. Asiakkaan yhteydenottotavan mukaan voimme kerätä myös yhteystietoja, esimerkiksi sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron.

Henkilökohtaisen yhteydenoton yhteydessä keräämme myös ne yleiset henkilötiedot, jotka asiakas itse päättää meille antaa. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot allergioista, terveydentilasta tai muut vastaavat asiakasta tai muita matkustajia koskevat tiedot.

Omat sivut -osion kautta kerättävät tiedot

Kun henkilö rekisteröityy käyttäjäksi tjareborg.fi-sivustoon (Omat sivut), keräämme hänen sähköpostiosoitteensa sisäänkirjautumista varten. Lisäksi keräämme hänen käyttäjätunnusta koskevat tiedot. Omat sivut -osiossa hän voi halutessaan ilmoittaa myös nimensä, syntymäaikansa, ikänsä, sukupuolensa sekä osoitteensa ja yhteystietonsa.

Kun asiakas varaa matkan meiltä, hänelle luodaan käyttäjätili Omat sivut -osioon, jollei hän ole aiemmin luonut sitä. Tällöin käyttäjätili sisältää samat tiedot, jotka hän on antanut meille varauksen yhteydessä.

Tiedot, jotka kerätään uutiskirjeemme tilaamisen yhteydessä

Tjäreborg kerää uutiskirjeensä tilaajalta nimen ja sähköpostiosoitteen uutiskirjeen lähettämistä varten. Halutessaan tilaaja voi ilmoittaa myös postinumeronsa ja asuinmaansa.

Digitaalisten palveluiden käytön yhteydessä kerättävät tiedot

Kun käyttäjä käyttää jotakin verkkosivustoamme, mobiilisovellustamme tai jotakin muuta digitaalista palveluamme, keräämme palvelun käyttöä koskevia tietoja. Osa näistä tiedoista voi olla henkilötietoja, esimerkiksi käyttäjän IP-osoite. Lisäksi keräämme tietoja siitä, miten käyttäjä liikkuu palvelussa, mitä hakuja hän suorittaa ja mistä matkatuotteista hän on kiinnostunut. Jos käyttäjä on kirjautunut sisään Omat sivut -osioon tai ilmoittaa tietoja, joiden perusteella hänet voi tunnistaa, kokoamme käyttäjän käyttötottumuksia käsittelevät tiedot yhteen muiden käyttäjästä keräämiemme tietojen kanssa.

Muita kuin henkilöä itseään koskevat kerättävät tiedot

Kun henkilö tekee varauksen tai ottaa meihin yhteyttä eri asioissa, hänen on ehkä ilmoitettava myös yhden tai usean muun matkaseurueeseen kuuluvan henkilön henkilötietoja. Edellytämme, että tietojen ilmoittajalla on kaikkien matkustajien suostumus näiden henkilötietojen ilmoittamiseen. Jos et ole itse tehnyt varausta, vaan joku toinen on tehnyt sinua koskevan varauksen, keräämme sinua koskevat henkilötiedot varauksen tekijältä. Sama koskee tilannetta, jossa joku toinen on ollut yhteydessä kanssamme sinun puolestasi.

Jotta henkilötietosi pysyvät ajan tasalla ja oikeina, täydennämme ja päivitämme henkilötietojasi yksityisistä ja julkisista rekistereistä saatavilla tiedoilla. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi osoitetiedot.

Henkilötietojen käsitteleminen ja tallentaminen

Tjäreborgin laillinen peruste henkilötietojen käsittelyyn

Tjäreborg käsittelee henkilötietoja lain edellyttämällä tavalla. Samoja henkilötietoja voidaan käyttää sekä suostumuksen perusteella matkavarauksen toteuttamiseen että välttämättömään muiden säädösten velvoittamaan käsittelyyn. Vaikka asiakas peruuttaa suostumuksensa ja käsittely, jota suostumus koskee, keskeytetään, tiedot voivat säilyä meillä muihin tarkoituksiin. Käytämme henkilötietoja pääasiassa asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen toteuttamiseen esimerkiksi matkaehtojen mukaisesti.

Matkan hallinnointi

Jotta voimme toimittaa tilatun matkan, meidän on käytettävä henkilötietoja monella tavalla. Tietoja käytetään lippujen ja matka-asiakirjojen tekemiseen, hotellivarauksiin ja tilattujen palveluiden maksamiseen. Jos asiakas on tilannut lisäpalveluja, kuten vuokra-auton, taxfree-ostoksia, retkipaketteja tai vastaavia, tietoja käytetään vastaavalla tavalla näiden palveluiden toimittamiseen.

Matkan hallinnointiin kuuluu myös tietojen käyttö kirjanpitoon, tilityksiin ja tilintarkastuksiin, luottopäätöksiin tai maksukorttien varmennukseen, maahantulo-oikeuden tarkastamiseen ja tullitarkastuksiin.

Asiakaspalvelu

Käytämme asiakkaan henkilötietoja palvelujen tarjoamiseen asiakkaalle, joka ottaa meihin yhteyttä kysyäkseen jotakin, esittääkseen mielipiteensä tai esimerkiksi tehdäkseen reklamaation. Käytämme asiakkaan nimeä ja varausnumeroa asiakkaan ja matkan tunnistamiseen. Käytämme asiakkaan yhteystietoja, esimerkiksi sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa, yhteyden ottamiseen asiakkaaseen kysymysten esittämistä tai asian hoitamista varten. Voimme käyttää myös muita asiakkaan ilmoittamia henkilötietoja asiakkaan esittämän kysymyksen tai muun asian käsittelemiseen sen mukaan, mikä on kussakin tapauksessa tarpeen. Näitä tietoja säilytetään 200 päivän ajan.

Tietojen lähettäminen

Kun asiakas on tilannut meiltä matkan, käytämme hänen ilmoittamiaan tietoja tilausvahvistuksen sekä matkaan liittyvien tärkeiden tietojen ja tarjousten lähettämiseen. Nämä tiedot lähetetään varauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kun asiakas on palannut matkalta, lähetämme hänelle Holiday Survey -kyselymme, jossa pyydämme vastauksia matkaa koskeviin kysymyksiin voidaksemme parantaa tarjoamiamme palveluita.
Ennen matkaa ja matkan aikana lähetämme tärkeitä tietoja tekstiviesteinä asiakkaan varauksen yhteydessä antamaan matkapuhelinnumeroon. Nämä viestit voivat sisältää esimerkiksi säätietoja, lentoihin liittyviä tietoja tai tietoja matkakohteen tapahtumista matkan aikana.

Lähetämme tietoja poikkeuksista, esimerkiksi aikataulumuutoksista tai muuttuneista varauksista. Tällaiset tiedot voidaan lähettää sähköpostitse, kirjeenä, tekstiviestinä tai puhelimitse poikkeuksen laadun ja asiakkaalta saamiemme yhteystietojen mukaan.

Lähetämme maksumuistutuksia sähköpostitse ja tekstiviesteinä.

Markkinointi ja personointi

Asiakastietoja voidaan käyttää tiettyjen Tjäreborgin pohjoismaisten konserniyhtiöiden ja kumppanien matkoihin liittyvän markkinointiviestinnän toimittamiseen postitse, sähköpostitse tai tekstiviesteinä. Tämä koskee mm. käyttämiämme lentoyhtiöitä.
Jos asiakas on tilannut uutiskirjeemme, käytämme asiakkaan ilmoittamia henkilötietoja uutiskirjeen lähettämiseen ja sen sisällön personointiin. Näitä henkilötietoja ovat asiakkaan sähköpostiosoite sekä tiedot asiakkaan matkustushistoriasta ja käyttötottumuksista ja hänen tekemistään valinnoista. Näiden tietojen avulla voimme esittää tarjouksia, joiden uskomme olevan asiakkaan kannalta kiinnostavia ja hyödyllisiä.

Verkkosivustossa käytämme asiakkaidemme antamia henkilötietoja sivuston personointiin. Keräämme asiakasta ja hänen käyttämiään palveluitamme koskevia tietoja ja muokkaamme niiden perusteella verkkosivustomme sisältöä asiakkaan käydessä sivustolla. Mukauttaminen voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että tallennamme ja näytämme asiakkaan aiemmilla kerroilla etsimiä matkakohteita koskevat tiedot ja näytämme ilmoituksia ja tarjouksia, joiden uskomme vastaava asiakkaan matkatoiveita.

Käytämme personointia myös viestinnässämme sosiaalisessa mediassa ja verkkomainonnassamme muualla kuin tjareborg.fi-sivustolla.
Hyödynnämme evästeitä käyttötottumusten analysoinnissa ja siihen perustuvassa personoinnissa. Tutustu evästekäytäntöömme.

Palveluiden kehittäminen

Käytämme asiakkailta keräämiämme tietoja tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen. Näihin kuuluvat digitaaliset palvelumme, joissa analysoimme käyttäjien toimintaa ja kehitämme sen pohjalta tapoja, joilla esitämme tietoja ja tarjouksia sekä muotoilemme toimintoja. Lisäksi kehitämme tuotteitamme asiakkaiden toiveiden ja toimintamallien mukaisesti sekä korjaamme tuotteissa ilmeneviä vikoja ja puutteita ja parannamme niiden tietoturvaa.

Pääsääntöisesti käytämme tällaisiin analyyseihin koostetasoisia, anonyymejä tai anonymisoituja tietoja. Tarvittaessa voimme tosin käyttää myös keräämiämme henkilötietoja.

Lainmukaisuus

Myös lakien ja määräysten noudattaminen voi edellyttää asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi turvallisuuteen liittyvien seikkojen tai tilintarkastusten takia.

Säilytysajat

Noudatamme matkailualan käytäntöjä. Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin käsittelyperusteen kannalta on tarpeen.

Säilytämme kaikki asiakastietokantaamme keräämämme henkilötiedot. Henkilötietoja ja matkahistoriatietoja säilytetään asiakastietokannassa neljän (4) vuoden ajan, jollei asiakas ole antanut suostumustaan tietojen säilyttämiseen tätä pidempään. Jos asiakas antaa suostumuksensa, säilytämme tietoja tavallisesti 10 vuoden ajan,

Jos asiakas tekee reklamaation, säilytämme hänen tietonsa 10 vuoden ajan.

Sivustomme Omat sivut -osiossa säilytetään asiakkaan antamia henkilötietoja niin kauan kuin käyttäjätili on aktiivinen.

Jos asiakas tilaa uutiskirjeemme, hänen yhteystietojaan säilytetään niin kauan kuin hän haluaa ottaa vastaan uutiskirjeen.

Koulutustarkoituksiin sekä asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi tallennettuja puheluita säilytetään 200 päivän ajan.

Samoja henkilötietoja voidaan säilyttää useassa paikassa eri tarkoituksiin. Siksi jokin tieto, joka on poistettu jostakin järjestelmästä tarpeettomana, voi olla jäljellä jossakin toisessa järjestelmässä, jossa sitä säilytetään hyväksynnän perusteella tai johonkin toiseen tarkoitukseen, johon kyseistä henkilötietoa vielä tarvitaan.

Tjäreborgin tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi

Toteutamme jatkuvia toimenpiteitä, jotka vastaavat sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita. Arvioimme jatkuvasti henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja ryhdymme tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin riskien vähentämiseksi.

Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme tietosuoja-asioissa, ja kaikilla Thomas Cook -konsernin matkanjärjestäjällä on oma tietosuojavastaava. Kaikki toimintaamme, henkilötietolakia tai tulevaa tietosuoja-asetusta (GDPR) koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen info@tjareborg.fi.

Henkilötietojen luovuttaminen

Microsoft

Käytämme sisäisessä työssämme Microsoftin toimisto-ohjelmistoja ja järjestelmäpalveluita. Se tarkoittaa, että Microsoft on valtuuttamamme henkilötietojen käsittelijä. Microsoft tallentaa henkilötiedot EU:n alueella sijaitsevaan pilvipalveluun. Tietotekniikkaan liittyvien vakavien häiriötilanteiden yhteydessä Microsoft voi siirtää henkilötietoja kolmansiin maihin (toisin sanoen EU/ETA-alueen ulkopuolelle). Tällainen siirto voidaan tehdä vain tietojen suojaamiseksi.

Sopimuskumppanit ja IT-toimittajat

Käytämme liiketoiminnassamme erilaisia IT-palveluita ja IT-järjestelmiä. Joissakin niistä säilytetään ja käsitellään henkilötietoja. Huolehdimme henkilötietojen turvallisuudesta ja yksityisyyden suojasta kaiken tällaisen käsittelyn aikana. Osa järjestelmistä on asennettu meille paikallisesti, ja vain omalla henkilöstöllämme on pääsy tietoihin. Tällöin mitään tietoja ei siirretä kolmannelle osapuolelle. Jotkin järjestelmät ovat kuitenkin pilvipalveluita tai ne on asennettu toimittajan tiloihin, jolloin siirrämme henkilötietoja toimittajalle. Tällöin toimittaja on henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee tietoja meidän toimeksiannostamme ja meidän ohjeidemme mukaisesti.

Sisäiset IT-järjestelmät

Sisäisesti käsittelemme henkilötietoja asiakastietokannassamme, varaus- ja myyntijärjestelmässämme, asiakaspalvelujärjestelmässämme sekä tietojen käsittelyyn ja kehittämiseen tarkoitetussa järjestelmässä. Nämä järjestelmät mahdollistavat asiakkaan meiltä tilaamien palveluiden toimittamisen sekä palveluihin liittyviin kysymyksiin vastaamisen ja asiakaspalvelun. Näissä järjestelmissä voidaan käsitellä kaikkia keräämiämme henkilötietoja.

Verkkoanalyysiyhtiöt

Käytämme ulkoisia toimittajia verkkosivustojemme personointiin ja käyttötottumusten analysointiin sekä käyttäjäpalautteeseen. Nämä yritykset käsittelevät henkilötietoja meidän lukuumme. Heidän käsittelemiään tietoja ovat lähinnä evästeistä saatavat tiedot, ja niitä käsitellään anonyymisti koostetasolla.

Maksuratkaisut ja lahjakortit

Käytämme ulkoisia toimittajia maksujen ja lahjakorttien käsittelyyn. Henkilötiedot, joihin näillä toimittajilla on pääsy, ovat nimiä, osoitteita ja maksutietoja. Tämä henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta voimme toimittaa asiakkaan tilaamat palvelut.

Yhteystietopalvelut

Käytämme ulkoisia toimittajia tietojen lähettämiseen tekstiviesteinä ennen matkaa ja matkan aikana. Henkilötiedot, joihin näillä toimittajilla on pääsy, ovat puhelinnumeroita.

Käytämme ulkoista toimittajaa chat-toiminnon toteuttamiseen matkakohteessa. Toimittajalla on pääsy chat-palveluun annettuihin tietoihin. Asiakas hyväksyy palveluntarjoajan henkilötietokäytännön aloittaessaan chat-toiminnon käytön.

Matkaan liittyvien palveluiden toimittajat

Käytämme joidenkin asiakkaan tilaamien palveluiden toimittamiseen alihankkijoita ja sopimuskumppaneita. Usein palvelun toimittamisen edellytys on henkilötietojen antaminen heille.

Hotellit

Annamme matkakohteissa oleville hotelleille käyttöön henkilötietoja sekä pitkäaikaisesti että yksittäisiin varauksiin liittyen. Hotelleilla on pääsy henkilötietoihin, joita ne tarvitsevat varauksen tekemiseen. Tällaisia tietoja ovat kaikkien varaukseen sisältyvien matkustajien nimi, syntymäaika, ikä ja sukupuoli sekä päämatkustajan osoite ja yhteystiedot.

Lentoyhtiöt

Järjestämme lentomatkoja Thomas Cook -konserniin kuuluvien lentoyhtiöiden, Thomas Cook Airlinesin ja monien muiden lentoyhtiöiden kanssa. Lentoyhtiöllä on pääsy kyseistä lentoyhtiötä käyttävän matkustajan henkilötietoihin. Niitä ovat kaikkien varaukseen sisältyvien matkustajien nimi, syntymäaika, ikä ja sukupuoli sekä päämatkustajan osoite ja yhteystiedot. Matkustajatietojen siirtäminen tapahtuu joko Amadeus- tai Paxport-tietojärjestelmien kautta tai suoraan lentoyhtiölle matkustajaluetteloiden kautta.

Oma lentoyhtiömme Thomas Cook Airlines saa myös matkustajan yhteystiedot taxfree-luettelon lähettämistä varten.

Maapalveluasiamiehet

Erilaiset maapalveluasiamiehet tarjoavat matkaan liittyviä palveluita lentokentällä. Nämä asiamiehet vaihtelevat käytettävän lentoyhtiön ja lennon lähtökentän mukaan. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi lähtöselvitys ja matkatavaroiden käsittely. Maapalveluasiamiehet voivat näiden palveluiden tarjoamisen yhteydessä saada tietoonsa henkilötietoja, joita tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi.

Taxfree

Matkustaja voi järjestämällämme matkalla ostaa taxfree-tuotteita joko Thomas Cook Airlinesin Airshoppenin kautta tai lennosta vastaavan lentoyhtiön käyttämän kumppanin kautta sen mukaan, mitä lentoyhtiötä matkalla käytetään. Taxfree-tuotteiden toimittajat saavat käyttöönsä henkilötiedot, joita tarvitaan tilauksen käsittelyssä. Tutustu kyseisen toimittajan henkilötietokäytäntöön heidän verkkosivustossaan.

Muuta

Jos asiakas varaa kauttamme muita matkaan liittyviä palveluita, esimerkiksi retkiä tai aktiviteetteja, tilatun palvelun toimittamiseen tarvittavat henkilötiedot voidaan luovuttaa palvelun toimittajalle. Näitä tietoja ovat esimerkiksi kaikkien varaukseen sisältyvien matkustajien nimi, syntymäaika, ikä ja sukupuoli sekä päämatkustajan osoite ja yhteystiedot.

Luovutus kolmanteen maahan

Koska järjestämme matkoja kaikkialle maailmaan, monet yhteistyökumppaneistamme (esimerkiksi hotelleista ja lentoyhtiöistä) ovat EU/ETA-alueen ulkopuolella. Se tarkoittaa, että henkilötietoja voidaan siirtää näissä maissa oleville yhteistyökumppaneille edellä mainittuihin tarkoituksiin. Riippumatta siitä, mihin maahan Tjäreborg siirtää asiakkaan henkilötietoja, Tjäreborgilla on vastuu varmistaa, että henkilötietojen turvallisuus on riittävällä tasolla. Näin Tjäreborg luonnollisesti tekeekin.

Käyttäjän oikeudet

Henkilötietojen välttämätön käsittely ja käsittely suostumuksen perusteella

Henkilötietoja voi käsitellä ilman suostumusta, jos se on välttämätöntä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi tai lain asettamien velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen muihin tarkoituksiin edellyttää tämän lisäksi asianomaisen henkilön suostumusta. Asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn käyttäessään palveluitamme tjareborg.fi-sivustossa, mobiilisovelluksemme kautta tai ottamalla yhteyttä palveluneuvojaamme tai edustajaamme.

Suostumuksen peruuttaminen

Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ottamalla meihin yhteyttä edellä kerrottujen yhteystietojen kautta. Jos asiakas peruuttaa suostumuksensa, poistamme hänen henkilötietonsa ja lopetamme niiden suostumukseen perustuvan käsittelyn.

Samoja henkilötietoja voidaan käyttää sekä suostumuksen perusteella että välttämättömänä tai muiden säädösten velvoittamana käsittelynä. Vaikka asiakas peruuttaa suostumuksensa ja käsittely, jota suostumus koskee, keskeytetään, tiedot voivat säilyä meillä muihin tarkoituksiin.

Oikeus saada tietoja tallentamistamme asiakasta koskevista henkilötiedoista

Jos asiakas haluaa tietää, mitä häntä koskevia tietoja olemme rekisteröineet, hän voi pyytää näitä tietoja kirjallisesti edellä mainitusta osoitteesta. Rekisteriote annetaan pyynnöstä, ja sen saa maksutta kerran vuodessa.

Miten rekisteriotetta voi pyytää?
Lähettämällä sitä koskeva kirjallinen pyyntö Tjäreborgille. HUOMAUTUS! Pyyntö on lähetettävä kirjallisesti, sillä siinä on oltava pyynnön esittäjän allekirjoitus. Sitä ei siis voi lähettää sähköpostitse. Kirjeeseen on merkittävä teksti ”Henkilörekisteriotepyyntö - Tjäreborgin tietosuojavastaavalle”.

Oikeus henkilörekisteriotteeseen perustuu henkilötietolain 26 pykälään.

Esimerkki kirjeen sisällöstä:

Henkilörekisteriotepyyntö - Tjäreborgin tietosuojavastaavalle

Pyydän saada itseäni koskevat tiedot henkilötietolain 26 §:n perusteella.

...........................................................................
(Paikka ja päiväys)
..........................................................................
(Allekirjoitus)
.........................................................................
(Nimenselvennys, henkilötunnus ja osoite)

(sähköpostiosoite/puhelinnumero)
…………………………………………………………………….

Oikeus omien henkilötietojen hallintaan

Asiakkaallamme on oikeus hallita henkilötietojensa poistamista, täydentämistä tai oikaisemista. Lisäksi hänellä on oikeus pyytää, että hänen henkilötietojensa käsittelyä rajoitetaan vain tiettyihin tarkoituksiin eikä niitä saa käyttää esimerkiksi suoramainontaan tai nk. profilointiin.

Evästeet

Käytämme tjareborg.fi-sivustolla ja muissa verkkosivustoissamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen, tietojen keräämiseen markkinointitarkoituksiin ja verkkosivustojemme kehittämiseen. Tiedot tallennetaan anonyymisti. Tästä voi olla seurauksena se, että joissakin tjareborg.fi-sivuston evästeissä käsitellään joitakin henkilötietoja. Niitä käsitellään henkilötietokäytäntömme ja evästekäytäntömme mukaisesti.

Reklamaatiot

Henkilö, joka on sitä mieltä, että yritys rikkoo henkilötietolakia tai muuta tietosuojalainsäädäntöä, voi ottaa yhteyttä Tietosuojavaltuutettuun. Katso lisätietoja Tietosuojavaltuutetun verkkosivustosta.