Sunclass Airlines -lentoyhtiön koneita

Vastuullisuus

lennoilla

Sunclass Airlines

Yrityksemme merkittävin ilmastovaikutus syntyy lentopolttoaineen palamisesta ja siitä aiheutuvista pakokaasupäästöistä ilmakehään. Lentäminen aiheuttaa tällä hetkellä noin 3 % globaalista CO2 -päästökuormasta. Matkailualan, kuten monen muunkin alan, täytyy vähentää ilmastokuormitustaan.

Oma lentoyhtiömme Sunclass Airlines on viimeisten 20 per matkustajakilometri vuoden aikana onnistunut vähentämään päästöjä 20 % erilaisilla tehostustoimilla ja polttoaineen kulutusta laskemalla. Tilauslentoyhtiönä pyrimme optimoimaan lennot tehokkaasti ja lentämään suoraan lomakohteeseen. Täysi lento suoraan lomakohteeseen tuottaa pienemmät päästöt per matkustaja kuin osittain tyhjiä paikkoja sisältävä kone ja lento välilaskuineen.

Muuta vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole kuin vähentää päästöjä entisestään. Tätä varten meillä on vuoteen 2030 ulottuva suunnitelma ja edelleen jopa vuoteen 2050 asetetut kunnianhimoiset tavoitteet. Investoimme uuteen, polttoainetehokkaampaan lentokalustoon, uusiin teknologioihin ja tapoihin alentaa päästöjä entisestään.

Tavoitteet

  • 2030 mennessä: 25 % vähemmän CO2 -päästöjä per matkustajakilometri*
  • 2040 mennessä: 50 % vähemmän CO2 -päästöjä per matkustajakilometri*
  • 2050 mennessä: Kauaskantoisena päästötavoitteena on nettonolla    *Verrattuna vuoden 2019 päästötasoon
Sunclass a330-900neo

Uudet lentokoneet - vähemmän hiilidioksidipäästöjä

Airbus A330-900neo tuottaa 23 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä per matkustajakilometri verrattuna nykyisiin pitkän matkan koneisiimme (A330-200). Vuoden 2030 loppuun mennessä koko lentolaivastomme on päivitetty uusiin tehokkaampiin koneisiin.

Investointeja tulevaisuuteen

Toteutamme edelleen operatiivisia tehostustoimia kuten tietojärjestelmien kehitystä, lentokoneiden painon vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä sekä matkustamopalvelun optimointia. Investoimme uuteen teknologiaan.

  • Investoimme tulevien vuosien aikana uusiin, vähemmän polttoainetta kuluttaviin lentokoneisiin. Ensimmäinen uusista koneistamme, Airbus A330-900neo, saapui kesällä 2023. Konetyyppi tuottaa 23 % vähemmän CO2-päästöjä per matkustajakilometri verrattuna nykyiseen pitkän matkan lentokalustoomme. Joulukuussa 2023 saimme vielä kaksi uutta konetta. Tavoitteenamme on vaihtaa kaikki koneemme neo-tyyppiin vuoden 2030 loppuun mennessä.
  • Kestävämmät, uusiutuvat lentopolttoineet (SAF) tulevat myös osaltaan vaikuttamaan positiivisesti päästöjen vähennystavoitteisiin. Olemme solmineet kumppanuuksia useiden synteestisten polttoaineiden/e-polttoaineiden tuottajien kanssa, ja olemme valmiita ottamaan ne käyttöön, kun niitä on saatavilla markkinoilla. Teemme yhteistyötä sijoitusyhtiö Climate Pointin kanssa, joka keskittyy vihreää siirtymää edistäviin teknologioihin. Osallistumme myös aktiivisesti alan yhteistyöorganisaatioiden toimintaan, kuten Nordic Initiative for Sustainable Aviation (NISA), jonka pyrkii edistämään vastuullista lentotoimintaa.
  • Uskomme voivamme edelleen tehostaa omaa toimintaamme esimerkiksi uusien tietojärjestelmien, lentokoneiden painon vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden sekä matkustamopalvelun optimoinnin avulla. Odotamme myös parannuksia koko Euroopan ilmatilan käyttöä koskien.
  • Vuoden 2050 tavoitteet on mahdollista saavuttaa yhdistämällä kestävämpiä polttoaineita, kuten e-polttoainetta, ja uutta teknologiaa, kuten vetymoottorilla toimivia lentokoneita sekä edistämällä hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia Direct-Air-Capture-teknologian avulla.

Vähemmän muovia

Haluamme vähentää muoviroskaa. Tavoitteenamme on lopettaa kertakäyttöisten muovituotteiden käyttö ja korvata ne paremmilla vaihtoehdoilla vuoteen 2023 mennessä omilla lennoillamme ja omissa hotelleissamme. Vuonna 2017 alkanut aloite on merkittävästi vähentänyt erilaisten muovituotteiden käyttöä eri toiminnoissamme.
Lue lisää muovin vähentämisestä

Travel with Care

Travel with Care - vastuullisuusstrategia

Visiomme on olla Pohjoismaiden johtava matkanjärjestäjä vastuullisen lentomatkailun osalta. Haluamme tehdä kestävämpien valintojen tekemisestä helppoa ja edistää vastuullista lomamatkailua. Meillä on selkeä suunnitelma ja tavoitteet vuoteen 2030 – ja pääpiirteet aina vuoteen 2050 saakka. Tämä vaatii paljon sekä meiltä että lomamatkailijoilta, mutta yhdessä pääsemme tavoitteeseemme.