Yleiset matkapakettiehdot sekä Tjäreborgin lisä- ja erityisehdot

Yleiset matkapakettiehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 901/2017 (www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901) pakottavat säännökset.

Tjäreborgin asettamat lisä- ja erityisehdot on merkitty kursivoidulla tekstillä.

Varatessasi matkan hyväksyt myös Tjäreborgin tavan käsitellä henkilötietoja.
Lisätietoja henkilötietokäytännöstämme