Sertifiointi

Toiminnallamme on ympäristövaikutuksia, ja siksi olemme olleet aktiivisia ympäristökysymyksissä jo 90-luvulta lähtien, jolloin perustimme ensimmäisen ympäristötyöryhmämme.

Sunwing Family Resorts -hotelleille myönnettiin ensimmäisenä EU:n ympäristömerkki, EU Ecolabel. Nykyään työskentelemme Travelife-sertifiontijärjestelmän mukaisesti kaikissa omissa konseptihotelleissamme.

Työskentelemme samaan aikaan myös materiaalien ja jätehuollon parissa, ja seuraavan kolmen vuoden painopisteenä on edelleen muun muassa muovin käyttö, jätteiden lajittelu ja kertakäyttöpakkausten materiaalit. Jatkamme aktiivista yhteistyötämme järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa ja seuraamme alan innovaatioita ja teknologiaa.

GSTC-kriteerit

Kannustamme hotellikumppaneitamme työskentelemään Global Sustainable Tourism Councilin (GSTC) hyväksymien kestävän matkailun standardien mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi Travelife, Green Globe ja Green Key. Tällöin hotellilla on ulkopuolisen auditoima kestävän matkailun ohjelma, johon sisältyy suunnitelma ja toimenpiteet energian- ja vedenkulutuksen sekä jätteiden vähentämiseksi sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyvät tavoitteet työpaikalla ja ympäröivässä yhteisössä. Ympäristöjohtamisen järjestelmä ISO 14001, EU-ympäristömerkki tai EMAS voivat myös olla kestävyystyön lähtökohtana. Tutustu sertifioituihin hotelleihimme

Travelife

Travelife on riippumaton järjestö, jonka toimintaa tukevat kaikki suurimmat eurooppalaiset matkanjärjestäjät. Järjestön tarkoituksena on jakaa kestävän matkailun parhaita käytäntöjä majoitustoimialalla ja matkanjärjestäjien toiminnassa. Sitoutumalla periaatteisiin ja etenemällä Travelife-standardin mukaan hotelli voi saavuttaa Travelife Gold Award -tason. Arvioinnin suorittavat Travelifen omat, riippumattomat auditoijat.

Travelifen standardi on Global Sustainable Tourism Councilin (GSTC), riippumaton ja puolueeton jäsenjärjestö johon kuuluu YK:n virastoja, eturyhmiä, julkinen sektori, hotelleja, matkatoimistoja sekä yhteisöjä.

Travellife-sertifioinnin saamiseksi hotelli liittyy ensin jäseneksi ja dokumentoi ja toimii Travelifen kriteerien mukaisesti. Travelifen akkreditoitujen ja riippumattomien tarkastajien suorittamassa auditoinnissa todennetaan, että hotellit täyttävät kriteerit. Kriteerit täyttävät hotellit saavat Travellife Gold -diplomin. Sertifiointi on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen hotellin on läpikäytävä uusi auditointi.

Gold Award -tason saavuttamiseksi hotellin täytyy täyttää eri osa-alueiden arviointikriteerit, jotka liittyvät mm. johtamisjärjestelmiin koskien liiketoiminnan käytäntöjä, lainsäädäntöä, ympäristöjohtamista (energia, vedenkulutus, kiinteät jätteet, vaaralliset kemikaalit, eläimet ja luonto), työoikeutta ja ihmisoikeuksia. Travelife edyllyttää myös paikallisyhteisöä hyödyttävää toimintaa, kuten paikallisten työllistämistä, paikallisia alihankkijasuhteita sekä lapsityövoiman ja lapsiseksikauppan torjumista.

Vastuullisuuspykälä hotellisopimuksissa
Edellytämme, että kaikki hotellikumppanimme allekirjoittavat tietyt perusperiaatteet, joissa määritellään liiketoiminnassa noudatettavat vähimmäisstandardit. Hotellikumppanilla tulee olla prosessit näiden standardien valvomiseksi ja noudattamiseksi, mukaan lukien omat alihankkijansa. Käytäntö koskee kaikkia toimitusketjun osia niiden sijainnista riippumatta, ja se koskee yhtälailla työntekijöitä, päälliköitä ja johtajia, tilapäisiä työntekijöitä sekä kolmansia osapuolia, jotka ovat yhteydessä meihin. Periaatteisiin sisältyy vaatimuksia koskien muun muassa ihmisoikeuksia, lapsityövoimaa, lasten suojelua seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan, pakkotyötä, palkkoja ja etuja, terveyttä ja turvallisuutta, lahjontaa ja korruptiota, lahjoja ja eturistiriitatilanteita. Seuranta tapahtuu sopimuksen tekemisen ja uusimisen yhteydessä.

Tietoa Tjäreborgista