1. Soveltamisala

1.1. Yleiset matkapakettiehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin vähintään 24 tuntia kestäviin tai yöpymisen sisältäviin matkapaketteihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, ja joihin sisältyy vähintään kaksi seuraavista palveluista; 1) kuljetus, 2) majoitus, 3) auton tai matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 2 pykälä 3 kohdassa mainitun muun moottoriajoneuvon, kuten A-luokan ajokorttia vaativan moottoripyörän tai vähintään nelipyöräisen, omalla käyttövoimallaan kulkevan ajoneuvon, jonka rakenteellinen nopeus on yli 25km/h, vuokraus tai jokin edellä mainituista yhdessä 4) muun olennaisen matkailupalvelun kanssa edellytyksellä, että kokonaisuus myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa. Majoitukseksi katsotaan myös muutaman viikon majoitus esim. perheessä kielikurssin yhteydessä, ei kuitenkaan pitkäkestoisen vaihto-oppilasmatkan yhteydessä.

1.2. Lisäehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä matkapakettiehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.

1.3. Erityisehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa matkapalveluyhdistelmistä annetun lain kanssa.

Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on matkustajan pyynnöstä esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin.

1.4. Erityisehdot erityyppisille matkoille ja matkapaketeille

Seuraaviin Tjäreborgin matkapaketteihin sovelletaan yleisten matkapakettiehtojen lisäksi erityisehtoja: Matkajokeri (määrittelemätön majoitus),reittilennoilla tehtävät matkat, jalkapallomatkat, Formula 1 -matkat sekä risteilyt. Ryhmämatkoja koskevat erilliset erityismatkaehdot.

Ryhmämatkan osanottajamäärä on vähintään 15 aikuisen hinnan maksavaa henkilöä.

1.5. Pelkkä lento

Yleiset matkapakettiehdot eivät kaikilta osin koske varauksia, joihin sisältyy pelkkä lento. Kyseisiin matkoihin sovelletaan vain matkapakettiehtojen kohtia 2.2, 2.3, 2.6, 3, 4, 11, 20 ja 21. Näiden matkaehtojen lisäksi matkoihin sovelletaan lentoyhtiön varaus- ja myyntiehtoja.

1.6. Pelkkä hotelli

Yleiset matkapakettiehdot eivät kaikilta osin koske varauksia, joihin sisältyy pelkkä hotelli. Kyseisiin matkoihin sovelletaan vain matkapakettiehtojen kohtia 2.2, 2.3, 2.6, 3, 4, 11, 20 ja 21. Näiden matkaehtojen lisäksi matkoihin sovelletaan hotellin varaus- ja myyntiehtoja.

Palaa alkuun