Vings tillgänglighetsredogörelser

Saavutettavuus

Haluamme, että mahdollisimman monet erilaiset ihmiset voivat käyttää verkkosivuillamme olevia palveluja ja toimintoja. Saavutettavuus on meille siksi erittäin tärkeää. Olemme tietoisia siitä, että sivustomme saavutettavuudessa on puutteita joidenkin käyttäjien osalta. Pyrimme parhaillaan tunnistamaan ja korjaamaan nämä puutteet mahdollisuuksien mukaan. Päivitämme tälle sivulle tietoja työstämme saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi.