4. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

4.1.

a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista.

Tjäreborgin tilauslennolla toteutettavien matkapakettien sekä pelkkä lento-varausten toimistokulut ovat 100 € / henkilö

b) Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista.
Tilauslennoilla toteutettavien matkapakettien varausmaksu on 200 € / henkilö, Thaimaahan sekä Aruballe suuntautuvilla matkoilla 300 € / henkilö.

c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista, kuitenkin vähintään toimistokulut.

d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista, kuitenkin vähintään toimistokulut.

e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista, kuitenkin vähintään toimistokulut.

Tilauslennoilla tehtävien matkapakettien yhteyteen ostetut lisäpalvelut esim. retket voi peruuttaa ilman kuluja, kun matkan alkamiseen on vähintään 14 päivää.

Reittilennoilla tehtävien matkapakettien peruutuksista Tjäreborg veloittaa toimistokulut 100 €/henkilö. Tämän lisäksi reittilennoilla toteutettavien matkapakettien peruutuskulut määräytyvät valitun lentoyhtiön, hotellin ja/tai risteilyvarustamon varaus- ja myyntiehtojen mukaisesti. Lähes kaikissa lentolipputyypeissä takaisinmaksu on hyvin rajoitettu tai se ei ole lainkaan mahdollista riippumatta peruutuksen syystä.

Reittilennolla tehtävien pelkkä lento -varauksien sekä pelkkä hotelli -varauksien peruutuksista Tjäreborg veloittaa toimistokulut 50 € / henkilö. Tämän lisäksi peruutuskulut määräytyvät valitun lentoyhtiön tai hotellin varaus- ja myyntiehtojen mukaisesti.

Veroja ja muita viranomaiskuluja ei makseta takaisin.

4.1.1. Avoin kauppa
Tjäreborgin avoin kauppa tarkoittaa, että matkustajalla on oikeus 7 vuorokauden sisällä matkan varauksesta tehdä muutoksia tilauslennolla tehtävään matkapakettiin tai peruuttaa varaus. Matkasta maksettu varausmaksu palautetaan kokonaan. Avoin kauppa on voimassa vain, jos matkan lähtöön on ollut enemmän kuin 45 vuorokautta matkan varausvaiheessa. Mahdollisia palvelumaksuja ei palauteta.

Avoin kauppa ei koske kiintiön ulkopuolelta tilattua hotellia.

Avoin kauppa ei koske reittilennoilla toteutettavia matkapaketteja tai pelkkiä lentoja, risteilyjä, jalkapallopaketteja, Formula 1-matkapaketteja tai pelkkä hotelli -varauksia.

4.2.

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohdassa 4.1. mainittujen peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista.

4.3.

Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

4.4.

Peruutuskulut voivat poiketa kohdassa 4.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.). Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa.

Paluu alkuun