Madeira

Tjäreborg sijoittaa vihreään siirtymään matkailussa

Yrityksenä haluamme olla aktiivinen osa vihreän teknologian murrosta matkailussa. Aloitimme vuonna 2022 uuden yhteistyön norjalaisen ClimatePointin kanssa. Climate Point on erikoistunut hiilijälkeä pienentäviin investointeihin ja ilmastoa hyödyttävää teknologiaa kehittäviin startup-yrityksiin.

ClimatePoint tuo yhteen Nordic Leisure Travel Groupin ja yritykset ja projektit, joihin NLTG päättää investoida. ClimatePoint on myös kehittänyt alustan, jonka avulla voi seurata tuloksia, kuten hiilidioksidipäästöjen alentamista. Investointien tuleva tuotto sijoitetaan edelleen uusiin, ilmastoa hyödyttäviin teknologioihin ClimatePointin kautta. Sijoittamalla voimme tukea hankkeita, jotka toteutuessaan aikaansaavat konkreettista hiilipäästöjen vähenemistä.

Ensimmäinen sijoituskohde on Green River Fund, ClimatePointin hallinnoima rahasto, joka keskittyy liikkuvuuteen, vihreään energiaan ja kiertotalouteen. Vuoden 2023 aikana sijoitamme myös suoraan matkailua hyödyttäviin yrityksiin ja projekteihin, joista osassa olemme itse tuotteen loppukäyttäjä, ja vaikutus kohdistuu suoraan oman liiketoimintamme hiilijalanjälkeen. Esimerkki tällaisesta on kestävän lentopolttoaineen, SAF:n (Sustainable Aviation Fuel), kehittäminen ja tuotanto. Vuonna 2022 aloitimme yhteistyön Nordic Electro Fuel- ja Arcadia & Shell/DCC -yhtiöiden kanssa, jotka valmistavat ja toimittavat kestävämpää lentopolttoainetta (SAF - Sustainable Aviation Fuel). OlemmeNordic Electrofueliin pienempi osaomistaja.

Me uskomme matkailun tulevaisuuteen, ja haluamme yrityksenä olla osa ratkaisua ja toimia kestävämmän matkailun hyväksi.

Lue lisää:
ClimatePoint
Arcadia
Nordic Electrofuel

Tietoa Tjäreborgista