GSTC-standard

GSTC-standardi

Kannustamme hotellikumppaneitamme työskentelemään Global Sustainable Tourism Councilin (GSTC) hyväksymien kestävän matkailun standardien mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi Travelife, Green Globe ja Green Key. Tällöin hotellilla on ulkopuolisen auditoima kestävän matkailun ohjelma, johon sisältyy suunnitelma ja toimenpiteet energian- ja vedenkulutuksen sekä jätteiden vähentämiseksi sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyvät tavoitteet työpaikalla ja ympäröivässä yhteisössä. Myös ympäristöjohtamisen järjestelmä ISO 14001, EU-ympäristömerkki tai EMAS muodostavat hyvän pohjajärjestelmän uskottavalle kestävyystyölle. Tutustu sertifioituihin hotelleihimme.

1. Travelife

Travelife on matkailualan tunnetuin koulutus-, johtamis- ja sertifiointijärjestelmä vastuullisuuden kehittämiseen. Travelifen tavoitteena on löytää ja jakaa parhaita vastuullisen matkailun käytäntöjä majoitustoimialalla ja matkanjärjestäjien toiminnassa. Sitoutumalla periaatteisiin ja etenemällä Travelife-standardin mukaan hotellille voidaan myöntää Travelife Award. Travelife on Global Sustainable Tourism Councilin (GSTC) hyväksymä. Kaikki Tjäreborgin omat konseptihotellit (Sunwing Family Resorts, Sunprime Hotels ja Ocean Beach Club) käyttävät vastuullisuustyössään Travelife-järjestelmää. Lue lisää

2. Green Key

Green Key on ympäristösertifiointiohjelma, johon kuuluu jo 3200 hotellia ja muuta majoitusliikettä 65 eri maassa ympäri maailmaa. Sertifioidut yritykset noudattavat Foundation of Environmental Educationin asettamia kriteerejä, mitä seurataan dokumentoinnin ja jatkuvien arviointien kautta. Green Key on luotu erityisesti majoitustoimialan, ravintoloiden, kokouskeskusten ja teemapuistojen käyttöön. Green Key on Global Sustainable Tourism Councilin (GSTC) hyväksymä. Lue lisää

3. EarthCheck

EarthCheck on maailman johtaviin kuuluva matkailualan benchmarking-, sertifiointi- ja konsultointiryhmä.
Tieteeseen perustuvan lähestymistavan ja kansainvälisen kestävän matkailun sertifiointiohjelman avulla EarthCheck auttaa matkailuyrityksiä lisäämään tehokkuutta, parantamaan vierailijakokemusta ja minimoimaan toiminnan ympäristövaikutuksia. EarthCheck on Global Sustainable Tourism Councilin (GSTC) hyväksymä. Lue lisää

4. EU Ecolabel

EU Ecolabel eli EU- ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät korkeat ympäristöstandardit koko elinkaarensa ajan, aina raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon, jakeluun ja loppukäsittelyyn saakka. EU-ympäristömerkki edistää kiertotaloutta kannustamalla tuottajia tuottamaan vähemmän jätettä ja hiilidioksidia valmistusprosessin aikana. EU-ympäristömerkin kriteerit kannustavat myös yrityksiä kehittämään tuotteita, jotka ovat kestäviä, helposti korjattavia ja kierrätettäviä. Lue lisää

5. EU EMAS

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) on Euroopan komission kehittämä johtamistyökalu yrityksille ja muille organisaatioille, joiden avulla ne voivat arvioida, raportoida ja parantaa ympäristönsuojelun tasoaan. EMAS on avoin kaikentyyppisille organisaatioille ja kattaa kaikki toimialat ja palvelusektorit, ja sitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti. EMAS-järjestelmää pidetään monella tapaa EU-ympäristömerkkiohjelman jatkeena. Lue lisää

6. ISO 14001

ISO 14001 määrittelee kriteerit ympäristöjohtamisjärjestelmälle, jonka mukaisesti yritys voidaan sertifioida. ISO 14001 on kehys, jonka avulla yritys tai organisaatio voi luoda tehokkaan ympäristöjohtamisjärjestelmän. ISO1400 -sertifiointi sopii kaikentyyppisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Se todentaa luotettavasti sekä yrityksen johdolle ja työntekijöille että ulkopuolisille sidosryhmille mitatut ympäristövaikutukset, toimenpiteet ja jatkuvan parantamisen.Lue lisää

7. Green Globe

Green Globe on yksi vaativimmista kestävän kehityksen standardeista matkailualan yrityksille. Green Globe -sertifikaatti on jäsennelty arvio matkailuyrityksen ja sen toimitusketjun kestävyysvaikutuksista. Yritys voi sen avulla seurata ja dokumentoida kehitystoimenpiteitään ja sertifioida vastuullisuustyönsä. Green Globe tekee myös aktiivisesti työtä muiden vakiintuneiden kestävän kehityksen sertifiointiohjelmien kanssakriteerien yhdenmukaistamiseksi. Yhdenmukaistaminen edistää ydinkriteerien vakiinnuttamista ja huomioi samalla myös alueellisia eroavaisuuksia ottamalla mukaan paikallisesti kehitettyjä standardeja. on Global Sustainable Tourism Councilin (GSTC) hyväksymä. Lue lisää

Mikä on GSTC?

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) on riippumaton ja puolueeton organisaatio, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa. GSTC laatii ja hallinnoi kestävän matkailun maailmanlaajuisia standardeja, jotka tunnetaan nimellä GSTC-kriteerit. Niitä on kahdenlaisia, toisaalta kriteeristö matkakohteiden julkisille päättäjille ja johtajille ja toisaalta toimialakriteerit hotelleille ja matkanjärjestäjille. Nämä ovat perusperiaatteita ja vähimmäisvaatimuksia, joihin kaikkien matkailuyritysten tai matkailukohteiden tulisi pyrkiä suojellakseen maailman luonnonresursseja ja kulttuurisia resursseja. GSTC-kriteerit muodostavat perustan sertifiointiorganisaatioille, jotka myöntävät ja valvovat esim. hotellien/muiden majoituslaitosten, matkanjärjestäjien/kuljetusyhtiöiden ja lomakohteiden kestävän matkailun periaatteita ja käytäntöjä. GSTC ei itse sertifioi mitään tuotteita tai palveluita; mutta tarjoaa akkreditointiohjelman kumppaneille. Kaikki akkreditoidut sertifiointiohjelmat ovat käyneet läpi GSTC:n tiukan prosessin, jossa varmistetaan sertifiointiohjelman puolueettomuus ja pätevyys.