Tjäreborgin verkkopalveluiden käyttöehdot

1. Yleistä verkkopalveluiden käyttämisestä

Tervetuloa käyttämään Oy Tjäreborg Ab:n (jäljempänä ”Tjäreborg”) verkkopalveluita, joita ovat Tjäreborgin verkkosivusto, mobiilisovellus ja pelit, uutiskirje sekä Tjäreborgin kanavat sosiaalisen median palveluissa (jäljempänä ”Palvelu”). Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin käyttöehtoihin (jäljempänä ”Ehdot”) sekä niiden liitännäisiin asiakirjoihin, kuten rekisteriselosteeseen, huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä.

Nämä Ehdot soveltuvat kaikkiin käyttäjän toimiin Palvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella Palvelua käytetään. Käyttäjän on sallittua käyttää Palvelua kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti. Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Tjäreborgin välillä ja määrittelevät käyttäjän ja Tjäreborgin oikeudet ja velvollisuudet Palveluun liittyen.

Palvelu voi lisäksi sisältää osioita tai toimintoja (kuten verkkokauppa), joiden käyttämiseen sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Palvelussa erikseen mainittavia erityisehtoja tai –ohjeita (kuten yleiset valmismatkaehdot), ja niiden käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä. Jonkin Palvelun osan käyttäminen saattaa myös vaatia kolmannen osapuolen eli Tjäreborgin rinnalla toimivan palveluntarjoajan omien käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttäjää pyydetään tutustumaan tällaisiin Palvelun osan sisällä erikseen voimassaoleviin muiden palveluntarjoajien käyttöehtoihin. Lisäksi jokin Palvelun sisältö saattaa olla vain joidenkin maantieteellisten alueiden saatavilla.

Palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä Palvelussa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

2. Kuka toimii Palvelun tarjoajana?

Oy Tjäreborg Ab
Y-tunnus: 0114101-6
PL 185
00101 Helsinki

3. Miten käsittelemme henkilötietoja?

Tjäreborg käsittelee Palvelun välityksellä saatavia, käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Tjäreborgin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

Palvelua on mahdollista käyttää myös ilman, että käyttäjän on annettava Tjäreborgille henkilötietojaan, muun muassa etsimällä matkoja Palvelusta, lukemalla sosiaalisen median kanavien sisältöjä tai pelaamalla Lollo&Bernie-pelejä. Tiettyjen toimintojen käyttäminen, kuten uutiskirjeen tilaaminen, matkojen ostaminen verkkokaupassa ja mobiilisovelluksen käyttäminen, edellyttää henkilötietojen antamista Tjäreborgille tai jo aiemmin Tjäreborgille annettujen henkilötietojen tarkistamista.

Tjäreborg suhtautuu vakavasti käyttäjien Tjäreborgiin kohdistamaan luottamukseen ja pyrkii siksi erilaisin teknisin toimenpitein estämään luvattoman pääsyn käyttäjien henkilötietoihin ja estämään niiden oikeudettoman käsittelyn, sekä käyttämään erilaisia salaustekniikoita.

4. Miten käytämme evästeitä?

Palvelun välityksellä voidaan kerätä evästeiden ("cookies") tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla käyttäjän päätelaitteeseen tai Palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, mitä selainta käyttäjä käyttää, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Palveluun tai milloin ja mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Palvelun välityksellä.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi verkkokaupan toteuttamisen sekä Palvelun käyttäjämäärien ja muiden Palvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla Tjäreborg voi analysoida ja kehittää Palvelua käyttäjälle sujuvammaksi ja yksilöidymmäksi. Lisäksi kerätyn tiedon avulla käyttäjälle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia Palvelussa sekä Palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä, sekä Tjäreborgin omasta toimesta että Tjäreborgin valikoimien yhteistyökumppaneiden toimesta.

Käyttäjä voi estää evästeiden asettamisen selaimelleen niin halutessaan muuttamalla omia selainasetuksiaan. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan. Esimerkiksi verkkokauppatoiminto ei ole lainkaan niiden käyttäjien hyödynnettävissä, jotka ovat estäneet evästeiden toiminnan.

Plussa-edun saaminen vaatii että selaimessa evästeiden asettaminen on sallittu.

5. Miten Palvelua voi käyttää?

5.1 Mitä laitteita ja yhteyksiä tarvitsen Palvelun käyttämiseksi?
Palvelua voi käyttää tietokoneella, tablet-laitteella, älypuhelimella tai muulla yhteensopivalla verkkoselaimella varustetulla laitteella, kun sinulla on käytössäsi toimiva verkkoyhteys. Mobiiliapplikaation ja pelien käyttäminen edellyttää sovellusten lataamista sovelluskaupasta. Huomaathan, että Tjäreborgin mobiiliapplikaatiota voit käyttää vain laitteissa, joissa on iOS- tai Android-käyttöjärjestelmä.

Mikäli käyttäjä haluaa käyttää Tjäreborgin verkkosivujen verkkokauppatoimintoa tai haluaa mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen Palvelun kaikissa muissa toiminnoissa, tulee käyttäjän varmistua, että JavaScript-tuki on päällä laitteen selaimessa. Lisäksi voidakseen tehdä ostoksia verkkokaupassa käyttäjän tulee hyväksyä evästeiden käyttäminen.

Käyttäjä vastaa itse omista yhteyskuluistaan eli kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät verkkoyhteyden avaamisesta ja ylläpitämisestä sekä tiedonsiirrosta. Lisäksi käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytössä tarvittavista laitteistoista, ohjelmistoista, niiden hankkimisesta, asennuksesta ja ylläpidosta aiheutuvista kuluista. Käyttäjän tulee lisäksi ottaa huomioon, että tiedonsiirto ulkomaisessa verkossa saattaa aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Yllättävien kustannusten välttämiseksi Tjäreborg suosittelee, että Palvelua käytetään ulkomailla ainoastaan WiFi-yhteydellä ja sulkemalla päätelaitteen oma datasiirto.

5.2 Millaisia oikeuksia ja rajoituksia Palvelun käyttämiseen liittyy?
Tjäreborg myöntää käyttäjälle näissä Ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden Ehtojen ja Palvelussa mahdollisesti erikseen mainittavien ehtojen ja ohjeiden (muun muassa yleiset valmismatkaehdot) mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan Käyttäjän omaan, ei-kaupalliseen käyttöön. Mahdollisesta kaupallisesta käytöstä on erikseen sovittava kirjallisesti Tjäreborgin kanssa.

Tjäreborg ei vastaa käyttäjän Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Tjäreborgin Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Käyttäjä vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Tjäreborgin muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Tjäreborgille tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa Palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä Ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa (kohdassa 6. käsitellään erikseen linkittämistä). Tietyt Palvelun osat sisältävät nimenomaisen mahdollisuuden välittää Palvelun sisältöä sosiaalisen median palveluihin (ns. sosiaalisen median painikkeet). Tällaisten painikkeiden kautta tapahtuvan välittämisen katsotaan tapahtuvan Tjäreborgin suostumuksella.

Käyttäjällä on oikeus ottaa Palvelun sisällöstä tuloste tai tallentaa sitä omalle päätelaitteelleen omaa yksityistä käyttöään varten. Käyttäjän tulee säilyttää kaikissa tällaisissa tulosteissa ja tallenteissa Palvelun sisältämät tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä Palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua millään tavoin. Kiellettyjä toimia ovat esimerkiksi ajastettuja häiriöohjelmia, viruksia tai muuta Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Palveluun. Myös roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittäminen Palvelun kautta on kiellettyä.

5.3 Miten Palvelua voidaan muuttaa tai sen käyttöä rajoittaa?
Tjäreborg tarjoaa Palvelun sisältöineen ”sellaisena kuin se on”. Tjäreborg on oikeutettu milloin tahansa muokkaamaan Palvelua tai sen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Tjäreborgilla on oikeus mm. muuttaa tai muokata Palvelussa kuvattuja tuotteita tai hintoja, lisätä ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Tjäreborgilla on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa Palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa Palvelun tai sen osioiden käyttämistä. Jos käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen, Palvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Tjäreborgilla on oikeus estää käyttäjän pääsy Palveluun ja kieltää Palvelun käyttäminen jatkossa.

5.4 Milloin edellytetään rekisteröitymistä?
Edellä kuvatun käyttöoikeuden saaminen tietyissä Palvelun osioissa saattaa edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä. Oikeus käyttää rekisteröintiä edellyttäviä osioita voidaan rajata koskemaan ainoastaan luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä osiokohtaisesti, ja rekisteröitymiselle voidaan asettaa ikäraja sekä muita edellytyksiä.

Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi käyttäjän tulee antaa itsestään ja verkkokaupasta matkoja ostaessaan myös mahdollisista kanssamatkustajistaan oikeat pyydetyt tiedot. Käyttäjän tulee myös tarvittaessa päivittää tietoja. Käyttäjä vastaa antamistaan tiedoista ja niiden mahdollisesta vanhentumisesta ja virheellisyyksistä, sekä niistä mahdollisesti seuraavista lisätoimenpiteistä ja -kustannuksista. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin.

Rekisteröityessään käyttäjä valitsee itselleen salasanan. Käyttäjä on vastuussa salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Palvelussa. Käyttäjän tulee muistaa kirjautua ulos Palveluista yhteiskäytössä olevilta koneilta ja tyhjentää käytön jälkeen koneen välimuisti. Käyttäjän tulee olla välittömästi yhteydessä Tjäreborgiin, jos käyttäjä havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin. Tjäreborgilla on oikeus jäädyttää tai sulkea käyttäjän tunnukset.

Palvelu sisältää myös niin sanottuja social plugins –ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjä voi halutessaan jakaa sisältöjä esimerkiksi Tjäreborgin verkkosivuilta tai sosiaalisen median palveluista sosiaalisessa mediassa. Tällöin myös kyseinen sosiaalisen median palvelu saa käyttäjää koskevia henkilötietoja ja muita tietoja, mistä säännellään kyseisen palvelun omissa käyttöehdoissa käyttäjää sitovasti.

6. Mitä linkityksestä on huomioitava?

Palvelu voi sisältää linkkejä verkkopalveluihin, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Linkitetyt palvelut eivät ole millään lailla Tjäreborgin hallinnassa eikä Tjäreborg valvo tai tarkista linkitettyjen palveluiden sisältöä. Tjäreborg ei vastaa linkitettyjen palveluiden sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Ulkopuolisille sivustoille ja palveluihin johtavien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta, ja käyttäjä käyttää linkitettyjä sivuja ja palveluita omalla vastuullaan. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn palvelun omiin käyttöehtoihin ennen kyseisen palvelun käytön aloittamista.

Ulkoisen linkin ulko-asu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa vaikuttaa haitallisesti Tjäreborgin maineeseen tai sen tavaramerkkien goodwill-arvoon taikka luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen palvelut tai tuotteet liittyisivät Tjäreborgin toimintaan tai olisivat sen sponsoroimia. Linkki ei saa myöskään sisältää Tjäreborgin tavaramerkkejä kuviomuodossa.

Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisiin palveluihin ja ulkopuoliset linkit Palveluun eivät osoita mitään Tjäreborgin ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

7. Mitä tulee huomioida immateriaalioikeudella suojattujen aineistojen osalta?

Palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset ovat Tjäreborgin tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä.

Kaikki Palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Tjäreborgille tai sen yhteistyökumppaneille. Tjäreborg ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Käyttäjällä ei ole oikeutta esimerkiksi ladata kuvia omalle tietokoneelleen ja lisätä niitä omaan blogiinsa, vaan viittauksen Tjäreborgin Palveluun tulee tapahtua linkittämisen kautta. Tjäreborg voi harkintansa mukaan myöntää erikseen, kirjallisella luvalla käyttäjälle oikeuden käyttää esimerkiksi tiettyä Palvelussaan esiintyvää kuvaa mm. blogissa muutoin kuin linkittämisen kautta.

Täysi-ikäinen käyttäjä voi halutessaan ladata, lähettää tai tallentaa laatimaansa sisältöä Palveluun. Alaikäisen käyttäjän on saatava ensin huoltajaltaan lupa ennen sisällön lataamista, lähettämistä tai tallentamista. Käyttäjän Palveluun lataama sisältö ei edusta Tjäreborgin virallista kantaa, vaan on yksinomaan ilmaisu käyttäjän näkemyksestä. Tällainen sisältö ei saa vaikuttaa haitallisesti Tjäreborgin maineeseen tai sen tavaramerkkien goodwill-arvoon.

Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on oikeus julkaista Palveluun lataamansa sisältö ottaen huomioon muun muassa sisällön immateriaali- ja tekijänoikeudet, sekä mahdolliset kuvissa ja videoissa esiintyvien tunnistettavien henkilöiden luvat, alaikäisten osalta huoltajien luvat. Käyttäjä vastaa lisäksi siitä, ettei Palveluun ladattu sisältö ole asiatonta ja ettei se sisällä muiden henkilöiden kuin käyttäjän henkilötietoja.

Lataamalla, lähettämällä tai tallentamalla sisältöä Palveluihin käyttäjä antaa Tjäreborgille oikeuden käyttää, tallentaa, jäljentää, muokata, välittää, julkaista, esittää ja levittää käyttäjän Palveluun lataamaa sisältöä maailmanlaajuisesti korvauksetta ja ilman eri ilmoitusta mm. Palvelun markkinoimiseksi, parantamiseksi ja uusien palveluiden kehittämiseksi. Tämä käyttöoikeus pysyy voimassa myös, vaikka käyttäjä lopettaisi Palvelun käytön. Tjäreborgilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista sisältöä ja Tjäreborg voi harkintansa mukaan poistaa Palvelusta käyttäjien lataamaa sisältöä.

8. Millaisia vastuunrajoituksia Palvelun käyttöön liittyy?

Tjäreborg pyrkii pitämään Palvelun käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Tjäreborg ei kuitenkaan takaa, että Palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Palvelu sisältöineen tarjotaan käyttäjälle ”sellaisena kuin se on”. Tjäreborg ei ole vastuussa Palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.

Tjäreborg ei voi taata Palvelun, sen sisällön tai Palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että Palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Tjäreborg ei myöskään vastaa käyttäjän Palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.

Jos Palveluun on kirjoitus- tai muun virheen vuoksi tullut esimerkiksi verkkokaupan tuotteelle väärä hinta, ei hintailmaisu sido Tjäreborgia, jos virhe on niin ilmeinen, että käyttäjä on tiennyt hinnan virheelliseksi tai käyttäjän on se pitänyt ymmärtää virheeksi. Käyttäjän tulee lisäksi huomioida, että verkkokaupassa on tarjolla rajallinen määrä alkaen-hintaisia matkoja.

Palvelun kautta on mahdollista siirtyä kolmansien osapuolten tuottamaan palveluun, kuten esimerkiksi Googlen karttoihin ja TripAdvisorin tarjoamaan lisäinformaatioon matkakohteista ja hotelleista. Tjäreborg ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamasta palveluista tai niiden toimivuudesta miltään osin. Tjäreborg ei myöskään vastaa kolmansien osapuolten tarjoamien, Palvelun käytön vaatimien verkkoyhteyksien mahdollisista teknisistä ongelmista. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan kolmansien osapuolten käyttöehtoihin ennen palvelun käyttämistä.

Palvelu ei välttämättä ole kaikilta osin saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä ja sisällön formaateista.

Tjäreborg ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Tjäreborgille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Tjäreborgin vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Käyttäjä vapauttaa Tjäreborgin ja kaikki sen työntekijät, johtajat ja sen lukuun toimivat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän Palvelun käytöstä.

9. Miten näitä Ehtoja voidaan muuttaa ja miten Palvelusta voidaan tehdä ilmoituksia käyttäjille?

Tjäreborg pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Palvelun välityksellä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Palvelun käyttämistä ilmoitushetken jälkeen pidetään vahvistuksena siitä, että käyttäjä hyväksyy Ehtoihin tehdyt muutokset.

Tjäreborg voi sisällyttää Palveluun ilmoituksia. Tjäreborg voi myös lähettää käyttäjälle Palvelua koskevia ilmoituksia käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun Tjäreborg on ne lähettänyt tai laittanut esille. Palvelun käytön jatkaminen tarkoittaa, että käyttäjän katsotaan vastaanottaneen kaikki ilmoitukset lähetystavasta huolimatta.

10. Mitä lakia Palveluun sovelletaan ja missä erimielisyydet ratkaistaan?

Palvelun käyttämiseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttaja voi myös viedä erimielisyyden suoraan EU:n portaaliin (http://ec.europa.eu/odr). Tämä koskee ainoastaan verkkokaupan riitoja maarajojen yli, esimerkiksi jos asut yhdessä EU-maassa ja olet tehnyt ostoksia toisessa EU-maassa sijaitsevasta verkkokaupasta.