Vastuullinen matkailu: Ympäristönsuojelu

Ympäristötyö

Jotta myös tulevat sukupolvet voivat lomailla rakastamissamme matkakohteissa täytyy matkanjärjestäjien, viranomaisten ja matkailijoiden tehdä oma osuutensa lisätäkseen matkailun positiivisia vaikutuksia ja vähentääkseen negatiivisia.

Me Tjäreborgilla työskentelemme aktiivisesti ympäristöasioiden eteen ja ymmärrämme, että toisinaan olemme itse osa ongelmaa. Olemme paneutuneet näihin kysymyksiin jo 90-luvun puolivälistä lähtien, jolloin perustimme ensimmäisen ympäristötyöryhmämme.

Ympäristötyö on jatkuvaa ja pitkäjänteistä. Olemme vuosien mittaan onnistuneet aikaansaamaan monia konkreettisia parannuksia, erityisesti liittyen lentoihin ja hotellitoimintaan. Lentoyhtiömme Sunclass Airlines on yksi Pohjoismaiden ympäristöystävällisimmistä lentoyhtiöistä, ja Sunwing Family Resorts -konseptihotellimme ovat saaneet EU:n ympäristömerkin ensimmäisinä hotelleina Euroopassa.

Tavoitteenamme on:

Kannustaa yhteistyökumppaneitamme toimimaan niin ympäristötietoisesti kuin mahdollista (esimerkiksi vähentämään energian, veden ja kemikaalien kulutusta sekä lajittelemaan jätteet)

 • Pienentää hiilidioksidipäästöjä ja jätteen määrää lomakohteissa.
 • Kehittää matkailuelinkeinoa lomakohteissa vastuullisella ja kestävällä tavalla.
 • Edistää paikallisten tuotteiden ja työvoiman käyttöä.

Lue lisää ympäristötyöstämme

Ympäristötyömme lennoilla

Ympäristötyömme lennoilla

Matkustaminen matkanjärjestäjän loma- eli tilauslennoilla on ympäristön kannalta aina parempi vaihtoehto kuin reittilento. Tilauslentojen hiilidioksidipäästöt per matkustajakilometri ovat noin 30 prosenttia pienemmät kuin reittilennoilla. Tämä johtuu siitä, että tilauslennot ovat yleensä lähes täynnä matkustajia ja lennot ovat yleensä suoria ilman turhia nousuja ja laskuja välipysähdyksillä.

Tjäreborgin oma lentoyhtiö, Thomas Cook Airlines Scandinavia, on onnistunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään yli 20 prosenttia vuosituhannen vaihteesta (2017/18). Yhtiöllä on alan matalimmat päästölukemat, noin 67 g /matkustaja/kilometri (2017/18). Tulosta voisi autoliikenteessä verrata uuteen autoon, jonka kyydissä on kolme matkustajaa. Lentolaivastomme keskimääräinen kulutus on 2,60 litraa lentopolttoainetta / 100 kilometriä.

Thomas Cook Airlines Scandinavia pyrkii jatkuvasti löytämään uusia tapoja vähentää ympäristökuormitustaan. Esimerkiksi lentäjien manuaalit on vaihdettu paperisista iPadeille. Näin on pystytty vähentämään painoa noin 50 kg per lento ja säästämään yli 1,5 miljoonaa kopioitua A4-arkkia. Tämän ehkä pieneltä vaikuttavan muutoksen ansiosta polttoaineen kulutus on vuositasolla laskenut noin 100 tonnia ja hiilidioksidipäästöt ovat siten vähentyneet noin 300 tonnia.

Lentoyhtiö on myös investoinut kahdeksaan uuteen Airbus A321 -koneeseen vuonna 2015. Uusissa koneissa on mm. sharkletit eli kärkisiivekkeet, jotka parantavat merkittävästi polttoainetehokkuutta verrattun saman konemalliin aiempaan versioon. Uusien koneiden käyttöönotto on vähentänyt polttoaineen kulutusta ja sitä kautta hiilidioksidipäästöjä vuositasolla lähes kahdeksan prosenttia.
Sunclass Airlinesille myönnettiin ISO14001 -standardin mukainen ympäristösertifikaatti tammikuussa 2011. Ympäristösertifiointi oli luonteva jatkumo yhtiössä yli 15 vuotta aiemmin aloitetuille ympäristöponnisteluille, ja se asettaa korkeat vaatimukset ympärstötyön jatkuvalle kehittämiselle.

15 vuotta vihreämpiä lentoja

Tjäreborgin lentoyhtiö, Sunclass Airlines, on työskennellyt ympäristöystävällisemmän lentämisen puolesta aktiivisesti vuodesta 2000 alkaen. Lennon kaikki vaiheet optimoidaan lisäksi ympäristön kannalta mahdollisimman edullisiksi. Optimointiprosessi jaetaan useaan eri osa-alueeseen kuten reittisuunnittelu, lähtö, lento, lähestyminen ja laskeutuminen. Suunnittelussa huomioidaan esimerkiksi lyhin reitti, koneen lastaus sekä nousun ja laskun suorittaminen pienimmällä mahdollisella ympäristökuormituksella. Optimoinnin ansiosta saavutetaan polttoainesäästöjä ja pystytään vähentämään lentomelua sekä parantamaan matkustusmukavuutta. Vuonna 2015 uusittu IT-järjestelmä mahdollistaa yksittäisten lentojen entistä tarkemman ja tehokkaamman suunnittelun.

Sunclass Airlines käyttää niin sanottua vihreää laskeutumista eli jatkuvan liu’un laskeutumista aina kun se on mahdollista. Tällöin lentokone liukuu tyhjäkäynnillä noin 250 kilometriä ennen laskeutumista.

Edelläkävijä matkustamon jätteiden lajittelussa

Sunclass Airlines aloitti ensimmäisenä lentoyhtiönä matkustamossa syntyvien roskien lajittelun vuonna 2001. Matkustamon roskat lajitellaan kaikilla lennoillamme, ja olemme näin onnistuneet vähentämään jätteen määrää 70 prosenttia vuoden 2000 luvuista. Siten noin 74 prosenttia jätteestä kierrätetään edelleen tai käytetään energiantuotantoon.

Ympäristötavoitteet lennolla

 • Polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen pienentäminen 12 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2008 tasolta. Tavoite koskee koko Sunclass Airlines -yhtiötä.
 • EU:n päästökauppajärjestelmä tuli lentoliikenteeseen 2012, ja sen tavoitteena on päästöjen vähentäminen kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Myös Sunclass Airlines on mukana järjestelmässä.
 • Nordic Leisure Travel Group -konsernissa on työryhmä, jonka tehtävänä on löytää uusia tapoja vähentää polttoaineen kulutusta. Työryhmä on jo saanut aikaan lukuisia muutoksia, kuten vihreä laskeutuminen, uudet it-järjestelmät sekä kevyemmästä materiaalista valmistetut matkatavarakontit ja tarjoiluvaunut.
 • Matkustamossa syntyvän jätteen vähentäminen esimerkiksi kertakäyttöpakkauksia vähentämällä.
 • Ympäristö- ja vastuullisuuspykälät on sisällytetty kaikkiin sopimuksiimme.
 • Hiilidioksidineutraali nettiselaus. Sunclass Airlines maksaa ilmastokompensaatiota kaikesta liikenteestä nettisivuillaan. Rahat käytetään projekteihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöä tai muuten tukevat ympäristövaikutusten vähentämistä.
 • Sunclass Airlinesilla on ISO14001 -standardin mukainen ympäristösertifikaatti (vuodesta 2011 lähtien)

Sunclass Airlinesin vuosittainen ympäristöraportti on luettavissa lentoyhtiön sivuilla.

Ympäristötyömme hotelleissa

Ympäristötyömme hotelleissa

Tjäreborg on jo pitkään painottanut ympäristötyötä erityisesti Sunwing Family Resorteissa ja Sunprime-hotelleissa.

Sunwing Family Resorteissa laadittiin 1995 ympäristöohjelma nimeltä ”100 steps towards a better environment”. Vuonna 2001 otettiin käyttöön pohjoismainen joutsenmerkki. Pian sen jälkeen EU esitteli EU Ecolabelin, koko EU:n yhteisen puolueettoman ympäristömerkin. EU Ecolabel on tällä hetkellä yksi korkeimmista ympäristöluokituksista, jonka hotelli voi saada.

Tjäreborgin Sunwing Family Resorts -hotelleilla on EU Ecolabel, ja lisäksi kaikissa omissa hotelleissamme käytetään myös Travelife-sertifiointijärjestelmää. Travelife on riippumaton organisaatio, jonka toiminnassa ovat mukana kaikki suurimmat eurooppalaiset matkanjärjestäjät.

Ympäristöpykälä kaikissa hotellisopimuksissa

Kaikkiin Tjäreborgin hotellisopimuksiin sisältyy ympäristöpykälä. Allekirjoittamalla yhteistyösopimuksen hotellin omistaja sitoutuu noudattamaan ympäristönsuojelullisia perusperiaatteita, joiden tavoitteena on vähentää energian, veden sekä kemikaalien kulutusta ja jätteen syntymistä. Seuranta tapahtuu vuosittain sopimuksen jatkamisen yhteydessä. Tjäreborgilla on oikeus irtisanoa sopimus, jos hotelli ei noudata ympäristöpykälää.

Ilmastokompensoitu hotelliasuminen

Kun valintasi on Sunwing Family Resorts, Sunprime Hotels tai O.B.C. by Sunwing, kompensoimme hotelliasumisen veden ja energian kulutuksesta sekä jätehuollosta aiheutuvat päästöt. Kompensaatio kattaa hiilidioksidipäästöjen lisäksi muita kasvihuonekaasuja kuten rikki- ja typpioksideja. Lue lisää

Vähemmän kertakäyttömuovia

Tjäreborg haluaa myös vähentää meriin päätyvän muovijätteen määrää. Yhdessä pohjoismaisten sisaryritystemme kanssa tavoitteenamme on luopua 70 miljoonasta kertakäyttömuovituotteesta 2019–2020. Tämä on ensimmäinen askel pitkäjänteisessä työssä. #noplaceforplastic Lue lisää

Lomakohteet ja ympäristö

Lomakohteet ja ympäristö

Tjäreborg pyrkii lisäämään ympäristötietoisuutta ja edistämään vastuullista sekä kestävää toimintaa lomakohteessa niin hotellien, muiden yhteistyökumppanien kuin paikallisten viranomaisten ja järjestöjenkin osalta.

 • Ympäristönsuojeluun liittyvää tietoa ja koulutusmateriaalia on koko henkilöstömme saatavilla intranetissä. Ympäristönsuojeluaiheet sisältyvät myös opaskoulutukseemme sekä palvelu- ja kohdepäälliköidemme jatkokoulutuksiin.
 • Kaikissa toimistoissamme eri puolilla maailmaa lajitellaan kierrätyspaperi.
 • Järjestämme vuosittain Beach Cleaning Dayn niissä lomakohteissamme, joissa se on mahdollista. Kyseessä on tempauspäivä, jolloin henkilökuntamme lähtee joukolla siivoamaan kohteen rantoja ja keräämään roskia. Myös asiakkaamme ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumaan.

Kotimaan toiminnot ja ympäristö

Ympäristötyö ulottuu toimintamme kaikille osa-aluille ja kaikkiin toimipisteisiimme. Myös Suomen-toimistollamme on tavoitteena vähentää energiankulutusta ja jätteen määrää. Pyrimme myös jakamaan asiakkaillemme tietoa vastuullisesta lomailusta.

Esimerkkejä ja tuloksia:

 • Lopetimme painetun matkaesitteen tuotannon vuonna 2009.
 • Kaikki Pohjoismaissa tuotetut painotuotteemme painetaan ympäristökriteerejä noudattaen, ja ne ovat joutsenmerkittyjä. Painotuotteiden kokonaismäärä on vähentynyt merkittävästi, koska internetistä on tullut tärkein viestintäkanava.
 • Käytämme ympäristömerkittyä paperia lähes 100-prosenttisesti.
 • Noin 90 % käyttämästämme sähköstä on vihreää sähköä.
 • Noin 84 % Tjäreborgin asiakkaista varaa matkansa tjareborg.fi -sivuston kautta. Noin 95 % vastaanottaa myös matka-asiakirjansa sähköpostitse.
 • Ympäristönsuojeluun liittyvää tietoa ja koulutusmateriaalia on henkilöstön saatavilla intranetissä.
 • Kompensoimme kaikki lentomatkat, asumisen omissa konseptihotelleissamme sekä bussikuljtukset matkakohteissamme.