Ilmastokompensaatio ja projektit

Tjäreborgin ja Thomas Cook Northern Europen yhteistyökumppanina kompensaatioinvestoinneissa toimii Natural Capital Partners, NCP, joka on maailmanlaajuisesti yksi johtavista toimijoista päästövähennyshankkeissa.

Hankkeissa noudatetaan Carbon Neutral Protocol -standardia eli niissä huomioidaan kaikki kasvihuonepäästöt, ei ainoastaan hiilidioksidipäästöjä. Hankkeet ovat YK:n puhtaan kehityksen mekanismin (Clean Development Mechanism, CDM) ja yli 80 ympäristöjärjestön tukeman Gold Standard -laatusertifikaatin vaatimusten mukaisia.

Tjäreborg ilmastokompensoi jatkossa jokaisen asiakkaansa lentomatkan investoimalla projekteihin, joiden avulla vähennetään lentojen päästöjä vastaava määrä kasvihuonekaasuja toisaalla. Lisäksi kompensaatiohankkeet vaikuttavat myönteisesti yhteisöjen elämään parantamalla infrastruktuuria ja puhtaan veden saatavuutta, luomalla työpaikkoja ja edistämällä terveyttä.

YHTEISTYÖPROJEKTIT

Pyrimme ensisijaisesti tukemaan hankkeita itäisessä Afrikassa, Gambiassa, Sri Lankassa ja Turkissa eli alueilla, jonne järjestämme lomamatkoja. Kompensaatiohankkeet vähentävät päästöjä ja vaikuttavat myönteisesti yhteisöjen elämään esimerkiksi luomalla työpaikkoja ja edistämällä terveyttä.

10 000 puuta istutetaan Espanjassa

10 000 puuta Espanjaan

Espanjan projektissa edistetään puiden istutusta alueilla, joista on muutettu rannikkoseuduille. Projekti alkaa Burgoksessa Palencian maakunnassa. Puiden istutus tukee biologista monimuotoisuutta ja luo työmahdollisuuksia paikallisesti. Puiden istutus auttaa myös uudelleen metsittämään ilmastonmuutoksen lisäämien maastopalojen tuhoamia alueita.

PROJEKTIT AFRIKASSA

Likainen vesi ja siitä johtuvat sairaudet aiheuttavat vuosittain noin kaksi miljoonaa kuolemantapausta. Veden puhdistaminen keittämällä synnyttää hengitysilmaan epäpuhtauksia, mikä puolestaan aiheuttaa enemmän kuolemantapauksia kuin tuberkuloosi, malaria ja HIV yhteensä.

Kasvihuonekaasujen vähentämisen ja ilmastonmuutoksen hidastamisen lisäksi kompensaatiohankkeet vaikuttavat myönteisesti ihmisten ja yhteisöjen elämään laajemminkin. Esimerkiksi pelkästään Itä-Afrikan vesihuoltohanke edistää terveyttä ja hyvinvointia puhtaan veden ja paremman sanitaation kautta, ja tukee myös muita YK:n listaamia kestävän kehityksen tavoitteita, kuten parantaa naisten ja tyttöjen asemaa (koska vedenhaku on yleensä naisten vastuulla) sekä myötävaikuttaa positiivisesti paikalliseen teollisuuteen, innovaatioihin ja infrastruktuuriin käyttämällä paikallista tekniikkaa ja kouluttamalla paikallista työvoimaa.

UUSIUTUVAA ENERGIAA SRI LANKASSA, TURKISSA JA INTIASSA

tukiprojekti Turkissa

Uusiutuvaa energiaa Turkissa

Turkin Gold Standard-sertifioitu projekti edistää tuulivoiman käyttöä uusiutuvana energian lähteenä. Lisäksi hanke luo työllistymismahdollisuuksia sekä edistää infrastrukstuurin kehitystä (tiet).

tukiprojekti Sri Lankassa

Uusiutuvaa energiaa Sri Lankassa

Vesivoimaprojekti (CDM) Sri Lankassa tuottaa energiaa uusiutuvasta lähteestä, vähentää kasvihuonepäästöjä ja tukee työllistymismahdollisuuksia.

tukiprojekti Intiassa

Uusiutuvaa energiaa Intiassa

CDM-sertifioitu projekti Intiassa tuottaa puhdasta energiaa ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta. Kasvihuonepäästöjen vähenemisen lisäksi projekti tukee työllistymistä ja tuottaa energiaa alueen kasvavan teollisuuden tarpeisiin sekä vähentää aikaisemmin yleisiä sähkökatkoksia.

Kuvia projekteista

Tukiprojekti Intiassa
Tuulivoimaa Turkissa
Vesivoimala Sri Lankassa
Tuulivoimala Intiassa
Tuulivoimala Turkissa