Våra projekt

Ilmastokompensaatio ja projektit

Tjäreborgin ja Nordic Leisure Travel Groupin yhteistyökumppanina kompensaatioinvestoinneissa toimii Natural Capital Partners, joka on maailmanlaajuisesti yksi johtavista toimijoista CO2-kompensaatiohankkeissa.

Ilmastokompensaation hankkeet tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, sekä ilmastotavoitteita että muita tavoitteita.

Kaikki kompensaatioprojektit ovat YK:n puhtaan kehityksen mekanismin (Clean Development Mechanism, CDM) tai Gold Standard -laatusertifikaatin vaatimusten mukaisia. Nämä laatustandardit ovat yli 80 ympäristöjärjestön tukemia ja mm. WWF on ollut mukana kehittämässä niitä.
 
Kompensaatioprojekteissa noudatetaan Carbon Neutral Protocol -standardia eli niissä huomioidaan kaikki kasvihuonepäästöt, ei pelkästään hiilidioksidipäästöjä. Tukiprojektejamme on itäisessä Afrikassa, Gambiassa, Sri Lankassa, Intiassa ja Turkissa. Kompensaatiohankkeet vaikuttavat myönteisesti paikallisten yhteisöjen ja yli 125 000 ihmisen elämään, mm. parantamalla infrastruktuuria ja puhtaan veden saatavuutta, luomalla työpaikkoja ja edistämällä terveyttä.

VESIHUOLTOHANKKEET GAMBIASSA JA ITÄ-AFRIKASSA

Afrikan vesihuoltohankkeet hyödyntävät ympäristöä vähentämällä tarvetta polttaa puuta ja muuta materiaalia, jotta vettä voitaisiin keittää puhtaammaksi. Samalla projektit helpottavat paikallisten elämää myös muilla tavoin.

Likainen vesi ja siitä johtuvat sairaudet aiheuttavat vuosittain noin kaksi miljoonaa kuolemantapausta. Monet yrittävät suojautua infektioilta keittämällä veden ennen käyttöä. Avotulella keittäminen, etenkin sisätiloissa, tuottaa epäpuhtauksia hengitysilmaan, mikä puolestaan aiheuttaa enemmän kuolemantapauksia kuin tuberkuloosi, malaria ja HIV yhteensä. Projektien avulla saadaan kaivoja ja puhdasta vettä, mikä vähentää keittämisen tarvetta. Näin pystytään vähentämään ilman epäpuhtauksia ja sairastumisia.

YK:n agenda 2030 sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Afrikan vesiprojektit tukevat useita niistä:

  • toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan (tavoite 13)
  • varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille (tavoite 6)
  • taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille (tavoite 3)
  • saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia (tavoite 5) – veden hankkiminen on perinteisesti naisten vastuulla.
  • rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita (tavoite 9)

UUSIUTUVAA ENERGIAA SRI LANKASSA, INTIASSA JA TURKISSA

Sri Lankan, Turkin ja Intian tuuli- ja vesivoimaprojekteissa kehitetään uusiutuvaa energiantuotantoa, vähennetään päästöjä ja tuetaan työllistymistä.

Intiassa projektin avulla voidaan vähentää sähkökatkoksia ja tuottaa energiaa kasvavan teollisuuden tarpeisiin. Turkin projekti myös parantaa infrastruktuuria (tiet).

10 000 PUUTA ISTUTETAAN ESPANJASSA

10 000 puuta istutetaan Espanjassa

Espanjan projektissa edistetään puiden istutusta sisämaassa alueilla, joista on muutettu rannikkoseuduille. Puiden istutus tukee biologista monimuotoisuutta ja luo työmahdollisuuksia paikallisesti. Puiden istutus auttaa myös uudelleen metsittämään maastopalojen tuhoamia alueita.

Yhteistyössä Natural Capital Partnersin kanssa istutamme 10 000 puuta Manner-Espanjassa.