Kestävä matkailu

Matkustaminen lisääntyy, ja sillä on kiistattomia vaikutuksia ympäristöön, matkakohteisiin sekä niissä asuviin ja työskenteleviin ihmisiin. Tjäreborgin ja koko Thomas Cook -konsernin tavoitteena on vähentää matkailun kielteisiä vaikutuksia ja lisätä myönteisiä vaikutuksia. Suhtaudumme ehdottoman kielteisesti matkailuun mahdollisesti liittyvään laittomaan toimintaan tai hyväksikäyttöön. Pyrimme aina huomioimaan kestävyysnäkökohdat, niin omassa toiminnassamme kuin yhteistyössämme paikallisten kumppaniemme kanssa.

Ajankohtaista

Thomas Cook -konserni lopettaa retkien myynnin teemapuistoihin, joissa on miekkavalaita

30.7.2018

Päätös poistaa retket perustuu alan asiantuntijuuteen, asiakkaiden mielipiteisiin sekä konsernin tiukentuneisiin eläintenkäsittelyehtoihin.