Kestävä matkailu

Matkustaminen lisääntyy, ja sillä on kiistattomia vaikutuksia ympäristöön, matkakohteisiin sekä niissä asuviin ja työskenteleviin ihmisiin. Tjäreborgin ja koko Nordic Leisure Travel Group -konsernin tavoitteena on vähentää matkailun kielteisiä vaikutuksia ja lisätä myönteisiä vaikutuksia. Suhtaudumme ehdottoman kielteisesti matkailuun mahdollisesti liittyvään laittomaan toimintaan tai hyväksikäyttöön. Pyrimme aina huomioimaan kestävyysnäkökohdat, niin omassa toiminnassamme kuin yhteistyössämme paikallisten kumppaniemme kanssa.