Ohjeet Intian viisumihakemuksen täyttämiseen


Viisumihakemus Intiaan matkustaville

Täytä lomake kokonaisuudessaan Internetissä. Kaikki tähdellä* merkityt kohdat on täytettävä. Intian suurlähetystö ei hyväksy käsin kirjoitettuja lomakkeita. Virheellisiä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Jos olet tilannut viisumipalvelun Tjäreborgin kautta, tulosta lomake ja allekirjoita se. Allekirjoitus tulee olla sekä kuvan alla että sivulla 2. Hakemukseen on liitettävä mukaan juuri 5 x 5 cm kokoinen värillinen virallinen viisumivalokuva (normaali passikuva ei kelpaa), todistus matkavakuutuksesta sekä passi, jossa on vähintään kaksi tyhjää sivua.

Aloita viisumihakemuksen täyttö painamalla “Online Visa Application”

Sivu 1


INDIAN MISSION - FINLAND HELSINKI (valitse valikosta)
APPLICANT DETAILS - HAKIJAN TIEDOT
SURNAME - SUKUNIMI (Kuten passissa, jos nimessä on ä-kirjain laitetaan a; ja jos on ö-kirjain laitetaan o. Yhdistelmänimet kirjoitetaan ilman väliviivaa)
GIVEN NAMES - ETUNIMET (Kuten passissa, jos nimessä on ä-kirjain laitetaan a; ja jos on ö-kirjain laitetaan o. Yhdistelmänimet kirjoitetaan ilman väliviivaa)
HAVE YOU EVER CHANGED YOUR NAME? IF YES, CLICK THE BOX AND GIVE DETAILS - OLETKO KOSKAAN VAIHTANUT NIMEÄSI? JOS KYLLÄ, KLIKKAA LAATIKKOA JA ANNA TIEDOT:
SURNAME - VANHA SUKUNIMESI
NAME - VANHA(T) ETUNIMESI
SEX - SUKUPUOLI
Valitse valikosta MALE:MIES, FEMALE:NAINEN, TRANSGENDER:TRANSSUKUPUOLINEN
DATE OF BIRTH - SYNTYMÄAIKA (pv/kk/vv)
TOWN/CITY OF BIRTH - SYNTYMÄPAIKKA
COUNTRY OF BIRTH - SYNNYINMAA (valitse valikosta)
CITIZENSHIP/NATIONAL ID NO - HENKILÖTUNNUS (kirjoitetaan ilman väliviivaa)
RELIGION - USKONTO (valitse valikosta) Mikäli valitset kohdan OTHERS: MUU, kohtaan on tarkennettava mikä muu uskonto. Jos et kuulu kirkkoon, valitse valikosta OTHERS ja kirjoita alla olevaan kohtaan NONE.
VISIBLE IDENTIFICATION MARKS - ONKO NÄKYVIÄ SYNTYMÄMERKKEJÄ? Mikäli ei, kirjoita kohtaan NONE.
EDUCATIONAL QUALIFICATION - KOULUTUSTIEDOT (valitse valikosta)
BELOW MATRICULATION: - EI VIELÄ VALMISTUNUT
GRADUATE: - YLIOPPILAS
HIGHER SECONDARY: - TOISEN ASTEEN KOULUTUS
ILLITERATE: - EI KOULUTUSTA
MATRICULATION: - OPISKELIJA
NA BEING MINOR: - EI VIELÄ KOULUTUSTA (LAPSI)
POST GRADUATE: - JATKO-OPISKELIJA
PROFESSIONAL: - ASIANTUNTIJA
NATIONALITY -KANSALAISUUS (VALITSE VALIKOSTA)
DID YOU ACQUIRE CITIZENSHIP BY BIRTH OR BY NATURALIZATION? - SAITTEKO KANSALAISUUDEN SYNTYESSÄNNE VAI KANSALAISTAMISEN MYÖTÄ? (valitse valikosta) BY BIRTH = SYNTYESSÄ TAI NATURALIZATION = KANSALAISTAMINEN
PREV. NATIONALITY - AIKAISEMPI KANSALAISUUS (valitse valikosta)
PASSPORT DETAILS - PASSIN TIEDOT
PASSPORT NO. - PASSIN NUMERO
PLACE OF ISSUE - MYÖNTÄMISPAIKKA
DATE OF ISSUE - MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ (PV / KK / VV)
DATE OF EXPIRY - VIIMEINEN VOIMASSAOLOPÄIVÄMÄÄRÄ (PV / KK / VV)
ANY OTHER VALID PASSPORT/IDENTITY CERTIFICATE(IC) HELD,YES / NO - ONKO SINULLA TOISTA VOIMASSA OLEVAA PASSIA / HENKILÖKORTTIA? KYLLÄ/EI. Mikäli KYLLÄ, täytä myös kohdat:
COUNTRY OF ISSUE - MYÖNTÄMISMAA (valitse valikosta)
PASSPORT/IC NO. - PASSIN NUMERO
DATE OF ISSUE - MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ (PV / KK / VV)
PLACE OF ISSUE - MYÖNTÄMISPAIKKA
NATIONALITY DESCRIBED THEREIN -KANSALAISUUS PASSISSA / HENKILÖKORTISSA

Täytettyäsi kaikki kohdat, paina continue to next page.

Sivu 2


APPLICANT´S ADDRESS DETAILS - HAKIJAN OSOITETIEDOT
PRESENT ADDRESS - TÄMÄNHETKINEN OSOITE
VILLAGE/TOWN/CITY - KAUPUNKI
STATE/PROVINCE/DISTRICT - LÄÄNI / KUNTA
POSTAL/ZIP CODE - POSTINUMERO
COUNTRY - MAA (valitse valikosta)
PHONE NO. - PUHELINNUMERO tai MOBILE NO. -MATKAPUHELINNUMERO (toinen pakollinen täyttää)
EMAIL ADDRESS - SÄHKÖPOSTIOSOITE (jos ei ole, jätä tyhjäksi)
CLICK HERE FOR SAME ADDRESS - MIKÄLI TÄMÄN HETKINEN OSOITE, ON VAKITUINEN OSOITTEESI, VALITSE TÄMÄ KOHTA. TÄLLOIN PERMANENT ADDRESS KOHTA TÄYTTYY AUTOMAATTISESTI. JOS VAKITUINEN OSOITTEESI ON ERI KUIN TÄMÄN HETKINEN OSOITTEESI, TÄYTÄ KOHTA PERMANENT ADDRESS: VAKITUINEN OSOITE.
FAMILY DETAILS - PERHEEN TIEDOT
FATHER´S DETAILS - ISÄN TIEDOT
NAME -ISÄN NIMI
NATIONALITY - ISÄN KANSALAISUUS
PREVIOUS NATIONALITY - ISÄN AIKAISEMPI KANSALAISUUS
PLACE OF BIRTH -ISÄN SYNTYMÄPAIKKA
COUNTRY OF BIRTH -ISÄN SYNNYINMAA
MOTHER´S DETAILS – ÄIDIN TIEDOT
NAME - ÄIDIN NIMI
NATIONALITY - ÄIDIN KANSALAISUUS
PREVIOUS NATIONALITY - ÄIDIN AIKAISEMPI KANSALAISUUS
PLACE OF BIRTH -ÄIDIN SYNTYMÄPAIKKA
COUNTRY OF BIRTH -ÄIDIN SYNNYINMAA

APPLICANT'S MARITAL STATUS: HAKIJAN SIVIILISÄÄTY (Valitse valikosta:)
MARRIED - NAIMISISSA
UN-MARRIED - NAIMATON
SPOUSE´S DETAILS – PUOLISON TIEDOT (täytä tiedot, jos valitsit edellisestä kohdasta naimisissa)
NAME- PUOLISON NIMI
NATIONALITY - PUOLISON KANSALAISUUS
PREVIOUS NATIONALITY- PUOLISON AIKAISEMPI KANSALAISUUS
PLACE OF BIRTH - PUOLISON SYNTYMÄPAIKKA
COUNTRY OF BIRTH- PUOLISON SYNNYINMAA
WERE YOUR GRANDFATHER/ GRANDMOTHER (PATERNAL/MATERNAL) PAKISTAN NATIONALS OR BELONG TO PAKISTAN HELD AREA. YES / NO - OLIVATKO ISOVANHEMPASI PAKISTANIN KANSALAISIA. KYLLÄ/EI.
IF YES, GIVE DETAILS - JOS KYLLÄ, ANNA TIEDOT
PROFESSION / OCCUPATION DETAILS OF APPLICANT – HAKIJAN AMMATTITIEDOT
PRESENT OCCUPATION - NYKYINEN AMMATTIALA (Valitse valikosta. Mikäli omaa ammattialaa ei ole valikossa, valitse Others. Jos valitset OTHERS, kirjoita viereiseen ruutuun ammatti)
EMPLOYER NAME/BUSINESS - TYÖNANTAJAN / YRITYKSEN NIMI (jos työnantajaa ei ole, kirjoita NONE)
DESIGNATION - TITTELI YRITYKSESSÄ (tietoa ei ole pakollista täyttää)
ADDRESS- TYÖNANTAJAN OSOITE
PHONE- TYÖNANTAJAN PUHELINNUMERO
PAST OCCUPATION, IF ANY- AIKAISEMPI AMMATTI (tietoa ei ole pakollista täyttää)
ARE/WERE YOU IN A MILITARY/SEMI-MILITARY/POLICE/SECURITY.ORGANIZATION? YES / NO- OLETKO OLLUT TAI TYÖSKENTELETKÖ YHÄ MAANPUOLUSTUSTEHTÄVISSÄ/ POLIISINA/ TURVALLISUUSALALLA? KYLLÄ / EI. Mikäli kyllä, täytä vielä seuraavat kohdat.
ORGANISATION- ORGANISAATIO
DESIGNATION- TITTELI
RANK- ASEMA
PLACE OF POSTING- TOIMIPAIKKA

Täytettyäsi kaikki kohdat, paina continue to next page.

Sivu 3


DETAILS OF VISA SOUGHT – HAETTAVAN VIISUMIN TIEDOT
TYPE OF VISA- VIISUMITYYPPI, valitse valikosta TOURIST VISA
PLACES TO BE VISITED- VIERAILUKOHTEET INTIASSA (kirjoita Goa)
DURATION OF VISA (IN MONTHS)- VIISUMIN PITUUS KUUKAUSISSA (kirjoita 6 kk)
NO. OF ENTRIES- MAAHAN SAAPUMISTEN LUKUMÄÄRÄ, valitse MULTIPLE
PURPOSE OF VISIT -MATKAN SYY, mikäli lomamatka, valitse TOURISM
EXPECTED DATE JOURNEY- MATKAN ALKAMISPÄIVÄMÄÄRÄ (PV, KK, VV)
PORT OF ARRIVAL IN INDIA - SAAPUMISPAIKKAKUNTA INTIASSA (kirjoita Goa)
EXPECTED PORT OF EXIT FROM INDIA – LÄHTÖPAIKKAKUNTA INTIASSA (kirjoita Goa)
PREVIOUS VISA/CURRENTLY VALID VISA DETAILS - AIKAISEMMAN / VOIMASSA OLEVAN VIISUMIN TIEDOT
HAVE YOU EVER VISITED INDIA BEFORE? YES / NO - OLETKO AIKAISEMMIN KÄYNYT INTIASSA? KYLLÄ / EI
ADDRESS -OSOITE, JOSSA OLET OLLUT AIKAISEMMIN
CITIES IN INDIA VISITED- KAUPUNGIT, JOISSA OLET KÄYNYT AIKAISEMMIN (erottele pilkulla)
LAST INDIAN VISA NO/ CURRENTLY VALID INDIAN VISA NO -EDELLISEN VIISUMIN NUMERO (jos et muista viisumin numeroa, kirjoita kohtaan 00000)
TYPE OF VISA -EDELLISEN VIISUMIN TYYPPI, mikäli lomamatka, valitse TOURISM
PLACE OF ISSUE- EDELLISEN VIISUMIN MYÖNTÄMISPAIKKA
DATE OF ISSUE -EDELLISEN VIISUMIN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ (mikäli et muista tarkkaa päivämäärää, arvioi)
HAS PERMISSION TO VISIT OR TO EXTEND STAY IN INDIA PREVIOUSLY BEEN REFUSED? IF SO, WHEN AND BY WHOM (MENTION CONTROL NO. AND DATE ALSO)- ONKO VIISUMIHAKEMUS INTIAAN HYLÄTTY AIKAISEMMIN? MIKÄLI KYLLÄ, ILMOITA, KUKA ON HYLÄNNYT VIISUMIHAKEMUKSEN, HAKEMUKSEN NUMERO JA HYLKÄÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ.
OTHER INFORMATION – MUUTA TIETOA
COUNTRIES VISITED IN LAST 10 YEARS- MAAT, JOISSA OLET VIERAILLUT VIIMEISEN 10 VUODEN AIKANA (erottele pilkulla, mainitse max. 20 maata)
SAARC COUNTRY VISIT DETAILS – SAARC VALTIOIDEN VIERAILUTIEDOT
HAVE YOU VISITED SAARC COUNTRIES (EXCEPT YOUR OWN COUNTRY) DURING LAST 3 YEARS? YES / NO – OLETKO VIERAILLUT JOSSAKIN SAARC VALTIOSSA VIIMEISEN KOLMEN VUODEN AIKANA? KYLLÄ / EI
Alla olevasta valikosta ( Name of Country ) näet Saarc valtiot
JOS VASTAAT KYLLÄ, VALITSE VALIKOSTA MAA JOSSA OLET VIERAILLUT JA TÄYTÄ MYÖS VIERAILUVUOSI SEKÄ VIERAILUJEN MÄÄRÄ
REFERENCE – YHTEYSTIEDOT
REFERENCE NAME IN INDIA -YHTEYSTIEDOT INTIASSA- HOTELLIN / MAJOITUSPAIKAN NIMI INTIASSA
ADDRESS - HOTELLIN / MAJOITUSPAIKAN OSOITE
PHONE - HOTELLIN / MAJOITUSPAIKAN PUHELINNUMERO
REFERENCE NAME IN FINLAND- LÄHIOMAISEN NIMI SUOMESSA
ADDRESS -LÄHIOMAISEN OSOITE
PHONE - LÄHIOMAISEN PUHELINNUMERO
PHOTO UPLOAD – HAKEMUKSEEN EI LADATA VALOKUVAA, JOTEN PAINA SIVUN ALALAIDASSA AINOASTAAN CONTINUE TO NEXT PAGE

Seuraavalla sivulla on kooste täyttämistäsi tiedoista. Tarkista tiedot. Mikäli haluat vielä muokata tietoja, paina sivun alalaidassa Modify/edit. Jos kaikki tiedot ovat oikein, paina verified and continue. Näytölle ilmestyy ruutu: THE APPLICANT IS REQUESTED TO VERIFY THE PARTICULARS FILLED IN THE APPLICATION FORM. THE APPLICANT MAY FACE LEGAL ACTION (INCLUDING REFUSAL TO ENTER INDIA OR DEPORTATION) IN CASE OF PROVISION OF WRONG INFORMATION.

PRESS “OK” TO PROCEED FOR FINAL REGISTRATION – HAKIJAA PYYDETÄÄN VAHVISTAMAAN TÄYTTÄMIENSÄ TIETOJEN OIKEELLISUUS JA MIKÄLI KAIKKI REKISTERÖIDYT TIEDOT ON TARKISTETTU, PAINA OK LOMAKKEEN REKISTERÖINTIÄ VARTEN.

Seuraavalla sivulla paina kohtaa PRINT FORM, jolloin saat lomakkeen tulostettavaan pdf-muotoon. Tulosta valmis lomake ja allekirjoita se. Allekirjoitus tulee olla sekä kuvan alla että sivulla 2.

Mikäli olet matkan varauksen yhteydessä tilannut viisumipalvelun Tjäreborgin kautta, viisumihakemus passin, valokuvan ja matkavakuutustodistuksen kanssa toimitetaan osoitteeseen:
Oy Tjäreborg Ab / Intian viisumit
Urho Kekkosen katu 3 B, 5. kerros
00100 Helsinki

Suosittelemme kirjattua lähetystä passeja ja viisumihakemuksia postittaessa.